Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

10          

Pacienti a návštěvníci

Jak podat stížnost

(postup pro vyřizování stížností se řídí zákonem č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování)

• Stížnosti jsou přijímány v písemné podobě.

Je možné využít tento tiskopis:
 
WORD - Záznam o podání stížnosti

 

• Stížnost může podat:

1) pacient, dárce, příjemce laboratorních služeb,
2) zákonný zástupce pacienta nebo opatrovník pacienta,
3) osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel,
4) osoba zmocněná pacientem.

Pokud je podávána stížnost za pacienta, musí být patrný vztah k pacientovi a důvod proč podává stížnost jiná osoba než pacient.

Pokud podává stížnost osoba, která je zmocněna pacientem, k podané stížnosti přikládá plnou moc k tomuto úkonu – není nutné úřední ověření.
 

• Stížnost lze zaslat na tyto adresy:

 • Nemocnice Karviná – Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná,
 • na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
 • do datové schránky 2bqk6mu.
   

• Dalším místem pro podání písemné stížnosti je:

 • podatelna,
 • sekretariát ředitele,
 • kancelář manažera nebo referenta kvality,
 • kancelář ombudsmana,
 • kterékoliv oddělení nemocnice (zde především v odpoledních a nočních hodinách a ve dnech pracovního volna).
   

• Stížnost musí být:

 • čitelná,
 • srozumitelná – z obsahu musí být zřejmé, čeho se týká; datum, ke kterému se událost vztahuje a pracoviště, kterého se stížnost týká,
 • fyzická osoba uvede ve stížnosti jméno, příjmení, případně datum narození a kontaktní adresu, na kterou bude odpověď na stížnost zaslána,
 • v případě, že je požadováno zaslání odpovědi e-mailem, stěžovatel uvede i telefonní číslo z důvodu zaslání odpovědi zabezpečeným způsobem.
   

• Vyřizování stížností

 • Stížnosti jsou vyřizovány na základě řádného prošetření. Je-li to s ohledem na charakter stížnosti vhodné, je stěžovateli navrhnuto ústní projednání stížnosti.
 • Stížnost je vyřízena do 30 dnů ode dne jejího obdržení; v odůvodněných případech může nemocnice lhůtu prodloužit o dalších 30 dnů. O prodloužení lhůty je stěžovatel písemně informován.
 • S výsledkem šetření stížnosti je stěžovatel seznámen písemným vyrozuměním.
 • V případě opakovaného podání stížnosti se prověřuje, zda podání obsahuje nové skutečnosti. Pokud tomu tak není, je stěžovateli oznámeno, že nebyly shledány důvody se stížností dále zabývat.
 • Pokud osoba, která podala stížnost, s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat stížnost Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje (je nutno uvést důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti).
 • Pokud je přijata anonymní stížnost, o šetření takovéto stížnosti rozhodne dle závažnosti sdělení ředitel nemocnice.