Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

Pacienti a návštěvníci

 

 Na webových stránkách MojeLahve.cz mohou dárci využít kupón na slevu 10 % na nákup kvalitních českých a moravských vín. Akce platí do konce roku 2019.

"MojeLahve.cz je největší databáze hodnocení českých a moravských vín, kde je možné nakupovat víno přímo u více než 75 vinařů."


MojeLahve.cz 

Možnosti bezplatného parkování pro dárce krve

1. Parkovat můžete před nemocnicí (před hlavním vchodem) na placeném parkovišti.
Po zaparkování si vyzvednete na transfuzním oddělení přenosnou kartu "Povolení k parkování" a umístíte ji v autě na viditelném místě. Po odběru kartu vrátíte na evidenci transfuzního oddělení.

2. Parkovat můžete v areálu nemocnice.
Při vjezdu se prokážete průkazkou dárce krve. Vrátný Vám vydá "parkovací lístek", který si necháte po odběru potvrdit razítkem na transfuzním oddělení. Orazítkovaný parkovací lístek Vám poslouží k bezplatnému výjezdu z areálu nemocnice.

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace (dále jen „nemocnice“), jakožto správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), tímto v souladu s ust. § 18 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů upozorňuje své klienty, zaměstnance, uchazeče o zaměstnání, smluvní partnery, praktikanty, tazatele, jakož i ostatní veřejnost na skutečnost, že osobní, popř. citlivé údaje těchto osob nezbytné pro řádné uplatnění jejich práv a povinností vůči nemocnici vyplývajících ze zvláštního právního předpisu či smluvního vztahu s nemocnicí budou nemocnicí v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů zpracovány a po nezbytně nutnou dobu uchovávány. Žádné osobní, popř. citlivé údaje týkající se konkrétní osoby nebudou bez jejího předchozího písemného souhlasu zpřístupněny žádným příjemcům.


Vážení dárci, v souvislosti s doporučením Národní transfuzní komise a aktuálními informacemi o výskytu nákaz vyvolaných virem západonilské horečky na území ČR Vás žádáme o informování zaměstnanců transfuzní stanice o pobytu v následujících destinacích (období pobytu od 01.05.2019 do 31.10.2019):

• Albánie (celá země)
• Bosna a Hercegovina (celá země)
• Bulharsko (celá země)
• Černá hora (vnitrozemí)
• Francie (regiony Okcitánie, Provance, Korsika)
• Chorvatsko (vnitrozemí)
• Itálie (provincie Emilia Romana, Piemont, Lombardie, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Sardínie, Sicílie)
• Kosovo (celá země)
• Kypr (celý ostrov)
• Maďarsko (celá země)
• Makedonie / Severní Makedonie (celá země)
• Moldavsko (celá země)
• Rakousko (spolkové země Dolní Rakousy a Vídeň)
• Rumunsko (celá země)
• Řecko (celá země)
• Slovinsko (vnitrozemí)
• Srbsko (celá země)
• Turecko (celá země)
• Ukrajina (celá země)

Na základě vyhlášky č. 473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce, v platném znění a přílohy č. 15 Systém epidemiologické bdělosti nákaz vyvolaných virem západonilské horečky (dále jen „WNV“) a čl. 6 Činnost zařízení transfuzní služby, je naše zařízení povinno zajistit:

 vyloučení z dárcovství plné krve a krevních složek všech osob, které pobývaly v oblasti s probíhajícím přenosem WNV na lidi, a to po dobu 28 dnů po opuštění takové oblasti.

MUDr. Daniel Janek Náměstek pro léčebnou péči