Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

Tel: 596 583 474

Pondělí - pátek: 07:30 - 14:00 hodin

Ortopedická ambulance se nachází v přízemí poliklinické části.
 

Ve čtvrtek je v odpoledních hodinách v provozu dětská poradna zaměřené převážně na prevenci vrozené dysplasie kyčelních kloubů. Každý druhý pátek je na ambulanci v provozu protetická poradna, kterou kromě lékaře zajišťují specializované protetické laborantky.
 
Spektrum léčebných a ošetřovatelských výkonů, které se na ortopedické ambulanci provádějí, souvisejí s komplexním, cíleným, speciálním a preventivním ortopedickým vyšetřením. Převážně se jedná o klinické vyšetření pohybového aparátu, převazy ran, přikládání sádrových obvazů u dospělých i dětí, snímání sádrových obvazů, přikládání jiných znehybňujících obvazů, ortéz.

S tím souvisí i odběry biologického materiálu k vyšetření včetně odběru k mikrobiologickému vyšetření. Dále se provádí sonografické vyšetření jako součást klinického vyšetření, dále při nutnosti cílené aplikace léčiv nebo při punkcích.

Nedílnou součástí jsou preventivní vyšetření u dětí, a to jak k vyloučení vrozeného vykloubení kyčlí - metodou trojího síta (v porodnici, v 6. týdnech a ve 3. měsících věku dítěte), tak u školních děti - preventivní vyšetření dětí pro vyloučení skoliózy.