Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

10          

Nabídka pro absolventy - lékaře juniory

Po úspěšném ukončení studia, Vám nabízíme možnost přijetí do pracovního poměru na tato pracoviště:

Interní oddělení, Chirurgické oddělení, Dětské oddělení, Gynekologicko-porodnické oddělení, Rehabilitační oddělení, LDN a RDG.


Nabízíme:

 • práci v profesionálním kolektivu na akreditovaném pracovišti,
 • náborový příspěvek na vybraných pracovištích,
 • výkon práce na plný i částečný úvazek,
 • odpovídající platové ohodnocení,  
 • podpora profesního i osobního růstu,
 • příznivé podmínky pro postgraduální vzdělávání k získání atestace v oboru na akreditovaných pracovištích. Potřebné doplňkové praxe, stáže jsou realizovány ve spolupráci s fakultními nemocnicemi.
 • možnost specializačního vzdělávání na Rezidenčních místech,   
 • 5 týdnů dovolené + 1 týden dovolené na rizikových pracovištích, sick days
 • příspěvek na závodní stravování, penzijní připojištění, dary při pracovních a životních výročích a další příspěvky z FKSP, 
 • ubytování na nemocniční ubytovně v Karviné i Orlové nebo možnost zvýhodněného pronájmu bytu.

 

Požadavky:

 • splněná kvalifikace dle příslušného zákona.


Nástup:

 • ihned nebo po dohodě.


Akreditace udělené NsP Karviná-Ráj, příspěvkové organizaci dle zákona č. 95/2004 Sb. (k uskutečňování vzdělávacích programů v oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů)
 
Akreditace k uskutečňování vzdělávání lékařů v základním kmeni dle zákona č. 95/2004 Sb.
Vzdělávání se vztahuje na lékaře zařazené do příslušných oborů po 1. 7. 2017
 

Základní kmen specializačního vzdělávání

Platnost akreditace

od

do

  Anesteziologický

09. 08. 2019

09. 08. 2024

  Gynekologicko-porodní

27. 09. 2019

27. 09. 2024

  Chirurgický

05. 06. 2019

05. 06. 2024

  Interní

31. 03. 2020

31. 03. 2025

  Oftalmologický

25. 09. 2019

25. 09. 2024

  Ortopedický

10. 04. 2020

10. 04. 2025

  Pediatrický

31. 03. 2020

31. 03. 2025

  Radiologický

07. 10. 2019

07. 10. 2024

 

Vzdělávací programy/obory specializačního vzdělávání lékařů

Akreditace

Typ akreditovaného
pracoviště

Pracoviště

  Anesteziologie a intenzivní medicína

AP I. typu

Karviná

Orlová

  Dětské lékařství

AP I. typu

Karviná

-

  Gastroenterologie

AP I. typu

-

Orlová

  Gynekologie a porodnictví

AP I. typu

Karviná

-

  Chirurgie

AP II. typu

Karviná

-

  Klinická biochemie

AP I. typu

Karviná

-

  Oftalmologie

AP II. typu

Karviná

-

  Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

AP II. typu

-

Orlová

  Patologie

AP I. typu

Karviná

-

  Rehabilitační a fyzikální medicína

AP I. typu

-

Orlová

  Traumatologie

AP I. typu

Karviná

-

  Vnitřní lékařství

AP I. typu

Karviná

Orlová

 
Akreditace udělené NsP Karviná – Ráj, příspěvkové organizaci dle zákona č. 95/2004 Sb. k uskutečňování praktické části vzdělávacích programů v oborech specializačního vzdělávání lékařů.

  Obor specializačního vzdělávání

Platnost akreditace dle vzdělávacích programů platných

Akreditace na ZK dle vyhlášky č. 221/2018

do 30. 6. 2017

od 1. 7. 2017

1.

 Anesteziologie a intenzivní medicína

21. 9 2024

26. 3. 2026 

9. 8. 2024

2.

 Gastroenterologie

31. 3. 2019

25. 6. 2026 

xxx

3.

 Gynekologie a porodnictví

30. 9. 2024

20. 5. 2026 

9. 10. 2024

4.

 Hematologie a transfuzní lékařství

xxx 19. 8. 2026 xxx

5.

 Chirurgie

23. 10. 2024

23. 2. 2026 

5. 6. 2024

6.

 Klinická biochemie

22. 12. 2024 3. 8. 2026 xxx

7.

 Nefrologie

xxx 18. 8. 2026 xxx

8.

 Oftalmologie

1. 10. 2022 20. 5. 2026 

9. 10. 2024

9.

 Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

25. 10. 2025 4. 9. 2026 31. 3. 2025

10.

 Pediatrie

21. 9. 2024

3. 3. 2026 

31. 3. 2025

11.

 Radiologie a zobrazovací metody

xxx 17. 3. 2026 

7. 11. 2024

12.

 Rehabilitační a fyzikální medicína

20. 5. 2023 10. 11. 2026 xxx

13.

 Traumatologie

5. 8. 2025 xxx xxx

14.

 Vnitřní lékařství

5. 8. 2024

 27. 12. 2025

31. 03. 2025

15.

 Odborná praxe v rámci praktické části aprobační zkoušky LÉKAŘE

23. 3. 2027

xxx

xxx

 

Kontaktní adresa:

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj
Vydmuchov 399/5
734 01 Karviná-Ráj

Ing. Lenka Letochová
Vedoucí oddělení lidských zdrojů
Tel. 596 383 205, 553
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 
Náborový příspěvek pro lékaře na interní oddělení:

Lékař L1

 • uzavření pracovního poměru na plný pracovní úvazek,
 • pracovní poměr bude sjednán na dobu určitou 1 rok s 3 měsíční zkušební dobou,
 • setrvání v pracovním poměru nejméně 3 roky,
 • náborový příspěvek činí 100 000,- Kč hrubého. Vyplácí se ve 2 částech (55.000,- Kč se vyplácí s výplatou za první odpracovaný měsíc, 55.000,- Kč po uplynutí zkušební doby).

Podmínky:

 • absolvování výběrového pohovoru,
 • druhá část náborového příspěvku nepodléhá krácení za dobu čerpání dovolené
  či dočasné pracovní neschopnosti,
 • náborový příspěvek podléhá zdanění dani z příjmu a odvodům pojistného
  na veřejnoprávní pojištění,
 • nárok na náborový příspěvek mají uchazeči, kteří nejsou v žádném zaměstnaneckém poměru v NsP Karviná-Ráj a NsP Havířov, včetně dohod
  o provedení práce a dohod o pracovní činnosti, a před nástupem do pracovního poměru nepracovali v těchto nemocnicích v posledních 6 měsících a dále v případě, pokud předchozí pracovní poměr v nemocnicích nebyl ukončen pro porušení pracovní kázně,
 • v případě nesplnění závazku setrvání v NsP Karviná-Ráj dle stanovených podmínek je zaměstnanec povinen vyplacený náborový příspěvek nebo jeho poměrnou část vrátit.


Nabízíme:

 • práci v profesionálním kolektivu na akreditovaném pracovišti,
 • výkon práce na plný úvazek,
 • odpovídající platové ohodnocení,  
 • podpora profesního i osobního růstu,
 • příznivé podmínky pro postgraduální vzdělávání k získání atestace v oboru na akreditovaných pracovištích. Potřebné doplňkové praxe jsou realizovány ve spolupráci s fakultními nemocnicemi.
 • možnost specializačního vzdělávání na Rezidenčních místech,   
 • 5 týdnů dovolené + 1 týden dovolené na rizikových pracovištích, sick days
 • příspěvek na závodní stravování, penzijní připojištění, dary při pracovních a životních výročích a další příspěvky z FKSP, 
 • ubytování na nemocniční ubytovně v Karviné i Orlové nebo možnost zvýhodněného pronájmu bytu.


Požadavky:

 • VŠ vzdělání lékařského směru,
 • zdravotní způsobilost k výkonu povolání,
 • schopnost aktivního a samostatného jednání, vstřícné chování a vystupování, pracovitost, spolehlivost, odpovědnost.


Nástup: po dohodě.
 

Kontaktní adresa:

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj
Vydmuchov 399/5
734 01 Karviná-Ráj

Ing. Lenka Letochová
Vedoucí oddělení lidských zdrojů
Tel. 596 383 205, 553
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.