20110909_dooffy_banner_324x153_socialni_sluzby_karvina02.jpg

Současnost


Motto:
Odměnou za naši práci je vaše zdraví...

Poslání: Poskytovat komplexní, kvalitní a bezpečnou péči všem pacientům.

Vize:  1. Spokojený pacient
          2. Profesionální péče - kvalita v bezpečném prostředí
          3. Výborné pracovní podmínky a personální vztahy
          4. Ekonomicky stabilní a neustále se rozvíjející nemocnice


Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem. Úkolem Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace (dále jen nemocnice) je dle zřizovací listiny poskytování a organizace ústavní i ambulantní základní a specializované diagnostické a léčebné péče, lékárenské péče, včetněpreventivních opatření ve stanoveném spádovém území ve smyslu platných právních předpisů, jakož i zajišťování ostatních služeb s poskytováním zdravotní péče související. Jedná se o spádové území města Karviná, Orlová, Petřvald a obce Dolní Lutyně, Dětmarovice, Doubrava a Petrovice u Karviné. Nemocnice provozuje činnost zdravotnické dopravní služby, která zastřešuje a zajišťuje komplexní péči nejen pro pacienty ve spádové oblasti, ale i pro ostatní zdravotnická zařízení v rámci regionu, s provozovnami v Bohumíně, Českém Těšíně, Karviné, Havířově a Orlové. Nemocnice je poskytovatelem sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení ústavní péče v Karviné i Orlové.

Zdravotní péče je zajišťována 11 primariáty v nemocničním zařízení v Karviné a 7 primariáty v nemocničním zařízení Orlová-Lutyně. Část Karviná zabezpečuje zdravotní péči na lůžkových odděleních – interní oddělení včetně TRN, chirurgické oddělení včetně ORL, dětské a novorozenecké oddělení, oční oddělení, gynekologicko-porodní oddělení a oddělení ARO. Část Karviná dále zajišťuje provoz odborných ambulancí, komplementů, zařízení transfúzní služby, dvou lékáren a výdejny léčiv ve Stonavě. V části Orlová je péče zabezpečována ortopedickým oddělením, chirurgickým oddělením, interním oddělením, rehabilitačním oddělením, oddělením ARO a LDN. V Orlovské nemocnici je provozována vlastní ústavní lékárna, lékárna pro veřejnost, odborné ambulance a komplementy. Od konce roku 2010 jsou v Orlové otevřena oddělení NIP (dříve DIP) a DIOP. Nemocnice zajišťuje lékařskou pohotovostní službu jak v Orlové, tak v Karviné.

K 31. 12. 2012 poskytuje nemocnice zdravotní péči na 543 lůžkách, z toho je 368 lůžek akutní péče, 115 lůžek následné péče (100 LDN, 10 NIP, 5 DIOP) a 60 lůžek sociální péče. Nemocnice provozuje 67 ambulancí, z toho je 45 ambulancí v Karviné a 22 v Orlové. Lékařská pohotovostní služba zahrnuje v Karviné lékařskou službu pro dospělé, děti a dorost a zubní péči, v Orlové lékařskou pohotovostní službu pro dospělé. Zdravotnická dopravní služba je zabezpečována 37 sanitními vozy z 5 pracovišť, v roce 2012 bylo realizováno celkem 83 197 převozů pacientů. Provoz nemocnice je zabezpečován 1 192 zaměstnanci (údaj představuje průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců k 31. 12. 2012).

V roce 2012 bylo v nemocnici hospitalizováno celkem 19 099 pacientů, bylo ošetřeno 264 903 ambulantních pacientů a na 9 operačních sálech bylo realizováno 8 284 operací. Počet porodů na porodním sále v Karviné dosáhl počtu 860 a v nemocnici se narodilo 864
dětí.

Nemocnice mimo svou hlavní činnost, pro kterou byla zřízena, provozovala v roce 2012 doplňkovou činnost v okruhu vymezeném zřizovací listinou a prostředky získané touto činností byly využity ve prospěch hlavní činnosti.


POZN.: Tyto informace vycházejí z výroční zprávy za rok 2012


 

 
Autor: NSPKA | Počet přečtení: 12114x | Datum:28.04.2010

Pridat.eu

Přehled starších článků