20160401_dooffy_banner_324x153_akce_deti_lekarny.jpg

Současnost


Motto:
Odměnou za naši práci je vaše zdraví...

Poslání: Poskytovat komplexní, kvalitní a bezpečnou péči všem pacientům.

Vize:  1. Spokojený pacient
          2. Profesionální péče - kvalita v bezpečném prostředí
          3. Výborné pracovní podmínky a personální vztahy
          4. Ekonomicky stabilní a neustále se rozvíjející nemocnice


 
Hlavním účelem zřízení Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace (dále jen Nemocnice) je účelové poslání spočívající v zabezpečení předmětu činnosti organizace, jímž je dle zřizovací listiny a v souladu s předmětem činnosti a podnikání poskytování a organizace ústavní i ambulantní základní a specializované diagnostické a léčebné péče, lékárenské péče, včetně preventivních opatření ve stanoveném spádovém území ve smyslu platných právních předpisů, jakož i zajišťování ostatních služeb s poskytováním zdravotní péče související. Jedná se o spádové území města Karviná, Orlová, Petřvald a obce Dolní Lutyně, Dětmarovice, Doubrava a Petrovice u Karviné. Při plnění hlavního předmětu Nemocnice v maximální možné míře spolupracuje s ostatními krajskými nemocnicemi tak, aby všechny výkony a činnosti související s poskytováním zdravotní péče, byly prioritně zajištěny v rámci nemocnic, jejichž zřizovatelem či zakladatelem je Moravskoslezský kraj.

Zdravotní péče je zajišťována 11 primariáty v části Nemocnice Karviná a 7 primariáty v části Nemocnice Orlová. Část Karviná zabezpečuje zdravotní péči na lůžkových odděleních – interní oddělení včetně TRN, chirurgické oddělení, dětské a novorozenecké oddělení, oční oddělení, gynekologicko-porodní oddělení, oddělení ARO a léčebna dlouhodobě nemocných (dále jen LDN). Část Karviná zajišťuje provoz odborných ambulancí, komplementů, zařízení transfúzní služby, dvou lékáren a výdejny léčiv ve Stonavě, dále provozuje lékařskou pohotovostní službu pro dospělé, děti a dorost a zubní péči. V části Orlová je péče zabezpečována ortopedickým oddělením, chirurgickým oddělením, interním oddělením, rehabilitačním oddělením, oddělením ARO a LDN. V Orlové je provozována vlastní ústavní lékárna a lékárna pro veřejnost, taktéž odborné ambulance a komplementy. Od konce roku 2010 jsou v Orlové otevřena oddělení následné intenzivní péče (dále jen NIP) a oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (dále jen DIOP). Nemocnice provozuje činnost zdravotnické dopravní služby, která zastřešuje komplexní péči nejen pro pacienty ve spádové oblasti, ale i pro ostatní zdravotnická zařízení v rámci regionu, s provozovnami v Bohumíně, Českém Těšíně, Karviné, Havířově a Orlové. Nemocnice je poskytovatelem sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení ústavní péče v Karviné i Orlové.

K 31. 12. 2013 poskytuje Nemocnice zdravotní péči na 526 lůžkách, z toho je 351 lůžek akutní péče, 115 lůžek následné péče (100 LDN, 10 NIP, 5 DIOP) a 60 lůžek sociální péče. V roce 2013 bylo v Nemocnici hospitalizováno celkem 18 162 pacientů, bylo provedeno 1 034 401 ambulantních vyšetření a na 9 operačních sálech bylo realizováno 3 938 operací. Na porodním sále v Karviné se narodilo 751 dětí (počet porodů 742). Nemocnice provozuje 66 ambulancí, z toho je 45 ambulancí v Karviné a 22 v Orlové. Zdravotnická dopravní služba disponuje 31 sanitními vozy z 5 pracovišť, v roce 2013 bylo realizováno celkem 80 065 převozů pacientů. Přepočtený evidenční počet zaměstnanců Nemocnice k 31. 12. 2013 je 1 173.

Nemocnice mimo svou hlavní činnost, pro kterou byla zřízena, provozuje doplňkovou činnost v okruhu vymezeném zřizovací listinou a předmětem podnikání. Prostředky získané touto činností byly využity ve prospěch hlavní činnosti.


POZN.: Tyto informace vycházejí z výroční zprávy za rok 2013
 

 
Autor: NSPKA | Počet přečtení: 18061x | Datum:28.04.2010

Pridat.eu

Přehled starších článků