Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

  Personální obsazení oddělení sociálních služeb:

 
Vedoucí oddělení:
Mgr. Marcela Placzek

tel.: 596 583 603
mobil: 734 437 260
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Ambulantní sestra:
Marcela Liszoková

mobil: 731 690 494
tel.: 596 583 629
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje rozhodlo Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj dle § 28 odst.4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, poskytnout příspěvek na provoz na rok 2021 ve výši 10 115 000 Kč. Finanční prostředky jsou účelově určeny na financování běžných výdajů souvisejících s poskytování základních druhů a forem sociálních služeb v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2021 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (dále jen "Dotační program") - vedeno pod účelovým znakem 13305.


Vítejte na stránkách Oddělení sociálních služeb ve ZZ

 

Dovolte, abychom Vás seznámili s naším zařízením a poskytovanými službami.
 
Na základě zákona č. 108/2006 Sb., § 52 o sociálních službách poskytovaných ve zdravotnických zařízeních ústavní péče bylo zřízeno v NsP Karviná-Ráj, pracoviště Orlová - Oddělení sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení (OSS ve ZZ). Nově se nachází v pátém patře monobloku nemocnice, na které se pohodlně dostanete jedním ze čtyř nově zrekonstruovaných výtahů. Komfortem pro naše klienty je snadná a rychlá dostupnost odborných ambulancí, umístěných na Poliklinice a v přízemí monobloku nemocnice.
 
Před budovou nemocnice je parkoviště, na dosah zastávky MHD a v blízkém okolí nemocnice jsou dostupné služby, obchody, instituce. Pro ubytování je připraveno 30 lůžek a klient si může pokoj dovybavit vlastními předměty, jako je rádio, obrázky, apod., nelze jej však vybavit vlastním nábytkem. K dispozici klientům i jejich blízkým je společenská místnost s velkoplošnou televizí, knihovnou, s pohodlnými křesly, stoly.

Pro koho je naše zařízení určeno…

Cílovou skupinou jsou dospělé osoby, které nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci druhé osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení do doby, než je klientovi:

 • zajištěno poskytování pobytových sociálních služeb trvalého charakteru
 • zabezpečena pomoc osobou blízkou mimo zdravotnické zařízení
 • zajištěno poskytování terénních sociálních služeb

 
Tyto služby nelze využít…

Poskytování sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení ústavní péče nelze využít podle § 36 Vyhlášky č. 505/2006 Sb. v případě:

 • akutního infekčního onemocnění osoby
 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • chování osoby by z důvodu duševní poruchy vážným způsobem narušovalo kolektivní soužití
 • osoba vyžaduje služby, které zařízení neposkytuje
 • pokud je naplněna kapacita zařízení

 

Jaké služby poskytujeme…

 • ubytování
 • stravování
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • aktivizační a sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • zdravotní péče
 • poradenská činnost
    

Cílem poskytované služby je…

 • předat klienta do další péče jiné služby nebo osoby
 • co nejkratší délka pobytu v zařízení z důvodu předcházení závislosti klienta na službě

 

Zdravotní péče, odborná ošetřovatelská a přímá obslužná péče je zajištěna:

 • lékařem
 • všeobecnými sestrami, které mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání
 • pracovníky sociální péče
   

Další služby

 • Zajištění služeb pedikérky a kadeřnice (dle jejich platného ceníku)
 • Doprava sanitním vozem dle platného tarifu nemocnice (v případě, že převoz není hrazen zdravotní pojišťovnou)
   

Při zájmu o sociální službu…

O možnosti využití naší sociální služby jste během hospitalizace v NsP Karviná-Ráj informováni ze strany zdravotně sociálních pracovnic. Řízení o přijetí do zařízení je zahájeno podáním písemné „Žádosti o přijetí na Oddělení sociálních služeb ve ZZ“. Nejste-li pacientem NsP Karviná-Ráj a máte zájem o poskytované sociální služby, je Vám k dispozici formulář žádosti, který si můžete stáhnout v sekci Pacienti, návštěvníci nebo jej obdržíte v kanceláři sociálních pracovnic zařízení. Vyplněnou žádost doručíte do našeho zařízení – osobně nebo poštou. Žádost je zařazena do evidence žadatelů, o možném termínu nástupu budete informováni sociální pracovnicí našeho zařízení.
 
Před uzavřením Smlouvy jste srozumitelným způsobem seznámeni sociální pracovnicí se všemi podmínkami a možnostmi při poskytování této služby, se svými právy a povinnostmi, s výší a způsobem úhrady, s Vnitřními pravidly zařízení, naše zařízení se bude zajímat o Vaše aktuální potřeby.

Poskytování sociálních služeb je…

Poskytování sociální služby je možné pouze na základě písemně uzavřené smlouvy mezi klientem a poskytovatelem, kdy délka pobytu je časově omezena a to na dobu 6-ti měsíců.

 

Principy uplatňované v našem zařízení

 • odbornost
 • individuální přístup
 • respektování potřeb a dodržování práv klienta
 • nestrannost, diskrétnost, otevřenost, spolupráce
 • podpora

 

CENÍK ZA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

  Celkem kalkulace celodenní stravy    160 Kč/den
  Ubytování   190 Kč/den
  Úkony péče   Příspěvek na péči v přiznané výši   

 

ÚHRADA ZA UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ CELKEM

  Měsíční úhrada    Měsíční úhrada    Měsíční úhrada    Měsíční úhrada 
   při 28 dnech   při 29 dnech   při 30 dnech   při 31 dnech
  9.800 Kč   10.150 Kč   10.500 Kč   10.850 Kč


 
DOC - Žádost o přijetí - Oddělení sociálních služeb
PDF - Žádost o přijetí - Oddělení sociálních služeb