Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

10          

Pacienti a návštěvníci

 

STÁHNOUT - NABÍDKA TRANSFUZNÍCH PŘÍPRAVKŮ A KREVNÍCH DERIVÁTŮ

Objednávky jsou přijímány telefonicky nebo písemně a musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:

datum (event.čas), žadatel, druh zboží, požadované množství. Aktuální cenu,
která závisí na ceně distributora Vám sdělí pracovnice v expedici.Platné od: 1. 4. 2021