Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

10          

Oddělení

Primář: MUDr. Zdeněk Vojkůvka

Zástupce primáře: MUDr. Josef Zdebský

Vrchní sestra: Mgr. Šárka Mesiariková

Staniční sestra: Květoslava Svižalová


Oddělení chirurgické jednotky intenzívní péče se nachází ve 4.patře monobloku nemocnice. Oddělení je dispozičně řešeno boxovým rozdělením. Na každém boxu je umístěn jeden pacient. Kapacita chirurgické jednotky intenzívní péče je 5 pacientů, jejich životní funkce jsou trvale monitorovány. Chod oddělení zajišťuje specializovaný odborný personál, oddělení je vybaveno moderními přístroji, včetně přístrojů k zajištění ventilace pacienta. Na oddělení jsou hospitalizováni pacienti po závažných operačních výkonech a neoperovaní nemocní, kteří vyžadují trvalý dohled (např. pacienti se závažným poraněním hlavy, mozku, břicha, hrudníku).