Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

10          

Oddělení

Laboratoře transfuzní částí HTO zajišťují komplexní vyšetření dárců krve a pacientů. V laboratořích se pracuje s vysoce kvalitními diagnostickými soupravami a přístroji. Kvalita práce je pravidelně sledována ve vnitřním i externím hodnocení kontroly kvality (SEKK, SZÚ).

Virologická laboratoř
(tel. 596 383 309)
Provozní doba: 6.30 - 15.00 hodin

Vyšetření:

  • HIV Ag/Ab
  • anti - HCV
  • HbsAg
  • Syphilis (treponemový, netreponemový test)

   
Imunohematologická laboratoř
(tel. 596 383 418)
Provozní doba: 6.30 - 15.00 hodin

Vyšetření:

  • Vyšetření krevní skupiny AB0 / Rh (D)
  • Rh fenotyp
  • Určování dalších erytrocytárních antigenů (S, s, Fya, Fyb, Lea, Jka, Jkb)
  • Screening nepravidelných (erytrocytárních) protilátek
  • Identifikace erytrocytárních protilátek
  • stanovení titru erytrocytárních protilátek