Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

 


Personální obsazení oddělení sociálních služeb:


Vedoucí oddělení:                                                                       
Mgr. Gabriela Szczygielová
 
tel.: 596 383 567
mobil: 739 487 029
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 


Ambulantní sestra
Michaela Dostálová

tel.: 596 383 358
mobil: 731 690 491
sesterna: 596 383 241
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

 

Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na Den otevřených dveří na oddělení Sociálních lůžek.

5.10. 2021 od 9.00 - 16.00 hod.

20211001 dooffy nspka OSS web

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje rozhodlo Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj dle § 28 odst.4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, poskytnout příspěvek na provoz na rok 2021 ve výši 10 115 000 Kč. Finanční prostředky jsou účelově určeny na financování běžných výdajů souvisejících s poskytování základních druhů a forem sociálních služeb v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2021 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (dále jen "Dotační program") - vedeno pod účelovým znakem 13305.Vítejte na stránkách Oddělení sociálních služeb ve ZZ

Dovolte, abychom Vás seznámili s naším zařízením a poskytovanými službami.

Na základě zákona č. 108/2006 Sb., § 52 o sociálních službách poskytovaných ve zdravotnických zařízeních ústavní péče bylo zřízeno v NsP Karviná-Ráj, pracoviště Karviná - Oddělení sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení (OSS ve ZZ). Nachází se v prostorách areálu nemocnice Karviná-Ráj (v bývalých prostorách oddělení TRN v prvním patře). V dosahu je MHD a v jejím blízkém okolí jsou dostupné služby, obchody, instituce. Pro ubytování je připraveno 30 lůžek (dvoulůžkové a třílůžkové pokoje). Klient si může pokoj dovybavit vlastními předměty, jako je televize, rádio, obrázky, apod., nelze jej však vybavit vlastním nábytkem.


 Obr. Společná místnost
DSC 0384
DSC 0392
DSC 0387

 Pro koho je naše zařízení určeno…

Cílovou skupinou jsou dospělé osoby, které nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci druhé osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení do doby, než je klientovi:

 • zajištěno poskytování pobytových sociálních služeb v zařízení sociálních služeb
 • zabezpečena pomoc osobou blízkou mimo zdravotnické zařízení
 • zajištěno poskytování terénních sociálních služeb

      

Tyto služby nelze využít…

Poskytování sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení ústavní péče nelze využít podle § 36 Vyhlášky č. 505/2006 Sb. v případě:

 • akutního infekčního onemocnění osoby
 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • chování osoby by z důvodu duševní poruchy vážným způsobem narušovalo kolektivní soužití
 • osoba vyžaduje služby, které zařízení neposkytuje
 • pokud je naplněna kapacita zařízení

 

Jaké služby poskytujeme…

 

 • ubytování
 • stravování
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • aktivizační a sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • zdravotní péče
 • poradenská činnost
 • rehabilitace

 DSC 0380
DSC 0376
  

 

Cílem poskytované služby je…

 

 • předat klienta do další péče jiné služby nebo osoby
 • co nejkratší délka pobytu v zařízení z důvodu předcházení závislosti klienta na službě

 

Zdravotní péče, odborná ošetřovatelská a přímá obslužná péče je zajištěna:

 

 • ošetřujícím lékařem
 • všeobecnými sestrami, které mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání
 • pracovníky sociální péče

 

Další služby

 • Zajištění služeb pedikérky a kadeřnice (dle jejich platného ceníku)
 • Dopravu sanitním vozem dle platného tarifu nemocnice (v případě, že převoz není hrazen zdravotní pojišťovnou)

 

Při zájmu o sociální službu…

O možnosti využití naší sociální služby jste během hospitalizace v NsP Karviná-Ráj informováni ze strany zdravotně sociálních pracovnic. Řízení o přijetí do zařízení je zahájeno podáním písemné „Žádosti o přijetí na Oddělení sociálních služeb ve ZZ“. Nejste-li pacientem NsP Karviná-Ráj a máte zájem o poskytované sociální služby, je Vám k dispozici formulář žádosti, který si můžete stáhnout v sekci Pacienti, návštěvníci nebo jej obdržíte v kanceláři sociálních pracovnic zařízení. Vyplněnou žádost doručíte do našeho zařízení – osobně nebo poštou. Žádost je zařazena do pořadníku žadatelů, o možném termínu nástupu budete informováni sociální pracovnicí našeho zařízení.

Před uzavřením Smlouvy jste srozumitelným způsobem seznámeni sociální pracovnicí se všemi podmínkami a možnostmi při poskytování této služby, se svými právy a povinnostmi, s výší a způsobem úhrady, s Vnitřními pravidly zařízení, naše zařízení se bude zajímat o Vaše aktuální potřeby.

Poskytování sociálních služeb je…

Poskytování sociální služby je možné pouze na základě písemně uzavřené smlouvy mezi klientem a poskytovatelem, kdy délka pobytu je časově omezena a to na dobu 6-ti měsíců.

Principy uplatňované v našem zařízení

 

 • odbornost
 • individuální přístup
 • respektování potřeb a dodržování práv klienta
 • nestrannost, diskrétnost, otevřenost, spolupráce
 • podpora


  


 
 DSC 0125
Obr.: Oslava MDŽ na našem oddělení

 

CENÍK ZA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Celkem kalkulace celodenní stravy   160,- Kč/den
Ubytování   190,- Kč/den
Úkony péče   Příspěvek na péči v přiznané výši

 

ÚHRADA ZA UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ CELKEM

měsíční úhrada
při 28 dnech
měsíční úhrada
při 29 dnech
měsíční úhrada
při 30 dnech
měsíční úhrada
při 31 dnech
9 800,-Kč 10 150,- Kč 10 500,- Kč 10 850,- Kč