Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

10          

Oddělení

 

Dne 14. prosince 2004 jsme získali certifikát společnosti TÜV, který potvrzuje, že jsme zavedli a používáme systém managementu jakosti v oboru: Výroba transfuzních přípravků, výroba lidské plazmy pro zpracování frakcionací. Nákup, skladování a výdej krevních derivátů. Poskytování laboratoních služeb. 


Akreditace laboratoří HTO dle normy ISO 15189

HTO certifikat 2020 HTO osvedceni o akreditaci 607 2020

 
 POLITIKA KVALITY
Základními směry politiky jakosti jsou:
 

VÝROBA KVALITNÍCH A BEZPEČNÝCH TRANSFUZNÍCH PŘÍPRAVKŮ
podle zásad správné výrobní praxe, v souladu s platnou legislativou, požadavky Státního ústavu pro kontrolu léčiv a doporučeními Evropské unie
 

POSKYTOVÁNÍ VALIDNÍCH LABORATORNÍCH VÝSLEDKŮ
v požadované rychlosti, rozsahu a kvalitě
 

KVALIFIKOVANÝ A UVĚDOMĚLÝ PERSONÁL
záruka kvalitních služeb a produktů
 

SNAHA O NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ EFEKTIVNOSTI A ROZVÍJENÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY
s důrazem na týmovou práci při řešení problémů a přizpůsobování se proměnlivým podmínkám v resortu zdravotnictví.
 

SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK
(dárce, pacient, smluvní zpracovatel plazmy, příjemce laboratorních výsledků)