Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

10          

Pro zájemce o odbornou praxi nebo stáž v Nemocnici Karviná – Ráj, příspěvková organizace

 
Instrukce pro zájemce o odbornou praxi

Studenti:

Bezplatnou praxi může absolvovat student školy, se kterou má nemocnice podepsanou rámcovou smlouvu. Seznam škol naleznete v dokumentech pod článkem.

Před zahájením odborné praxe požádá student vrchní sestru nebo primáře oddělení (budoucí sestra, ošetřovatelka - vrchní sestru, budoucí lékař – primáře) o schválení na formuláři Žádost o absolvování odborné praxe. Jestliže student chce vykonávat praxi na více odděleních, musí předložit Žádost o absolvování odborné praxe studenta za každé oddělení zvlášť. Formulář žádosti si můžete vyzvednout u referenta vzdělávání nebo stáhnout zde.

Schválenou Žádost spolu se Smlouvou o zajištění odborné praxe doručí student nejpozději 14 pracovních dnů před zahájením odborné praxe referentu vzdělávání. Smlouvu o zajištění odborné praxe vystaví příslušná škola, se kterou má Nemocnice podepsanou rámcovou smlouvu. V případě, že škola nemá sepsanou rámcovou smlouvu s nemocnicí, vystaví nemocnice smlouvu vlastní.


Instrukce pro zájemce o stáž

Lékaři, střední zdravotnický personál, laboranti, ošetřovatelé, atd.:


Před zahájením odborné stáže požádá objednatel vrchní sestru nebo primáře oddělení o schválení na formuláři Žádost o absolvování stáže.

Formulář žádosti si můžete vyzvednout u referenta vzdělávání nebo stáhnout zde. Schválenou žádost doručí objednatel (zájemce) referentu vzdělávání nejpozději 14 pracovních dnů před zahájením stáže. Smlouvu o zajištění stáže Vám vystaví nemocnice.

Stáž může probíhat na pracovištích akreditovaných Ministerstvem zdravotnictví k uskutečňování vzdělávacích programů podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta ve specializačních oborech, které naleznete pod článkem.


Bc. Bogdana Fabiszová
tel. 59 63 83 296
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.