Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

Nabídka stipendia pro studenty od 3. ročníku


Stipendia jsou poskytována studentům od 3. ročníku denního studia lékařské fakulty:

  • ve výši 5 000,- Kč měsíčně (ode dne podpisu smlouvy)
  • ve výši 10 000,- Kč měsíčně (ode dne podpisu smlouvy) pro studenta, který se   ve smlouvě o poskytnutí stipendia zaváže nastoupit po ukončení studia na Interní oddělení.


Stipendia budou poskytnuta studentům, kteří podepíší s nemocnicí Smlouvu o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy - závazek studenta nastoupit po ukončení studia do pracovního poměru v naší nemocnici a setrvat v něm po dobu 3 let.

V případě zájmu kontaktujte paní Bc. Bogdanu Fabiszovou, vzdělávacího referenta, tel. 596 383 296, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Akreditace udělené NsP Karviná-Ráj, příspěvkové organizaci dle zákona č. 95/2004 Sb. (k uskutečňování vzdělávacích programů v oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů)
 

  Vzdělávací programy/obory specializačního vzdělávání lékařů

Akreditace

Typ akreditovaného pracoviště

Pracoviště

  Anesteziologie a intenzivní medicína

AP I. typu

Karviná

Orlová

  Dětské lékařství

AP I. typu

Karviná

-

  Gastroenterologie

AP I. typu

-

Orlová

  Gynekologie a porodnictví

AP I. typu

Karviná

-

  Chirurgie

AP II. typu

Karviná

-

  Klinická biochemie

AP I. typu

Karviná

-

  Oftalmologie

AP II. typu

Karviná

-

  Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

AP II. typu

-

Orlová

  Patologie

AP I. typu

Karviná

-

  Rehabilitační a fyzikální medicína

AP I. typu

-

Orlová

  Traumatologie

AP I. typu

Karviná

-

  Vnitřní lékařství

AP I. typu

Karviná

Orlová


Kontaktní adresa:


Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj
Vydmuchov 399/5
734 12 Karviná – Ráj

Ing. Lenka Letochová
Vedoucí oddělení lidských zdrojů
Tel. 596 383 205, 553
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Nabídka odborné praxe, stáže

Pro zájemce o odbornou praxi nebo stáž v Nemocnici s poliklinikou Karviná – Ráj, příspěvková organizace


Instrukce pro zájemce o odbornou praxi

Studenti:

Bezplatnou praxi může absolvovat student školy, se kterou má nemocnice podepsanou rámcovou smlouvu. Seznam škol naleznete v dokumentech pod článkem.

Před zahájením odborné praxe požádá student vrchní sestru nebo primáře oddělení (budoucí sestra, ošetřovatelka - vrchní sestru, budoucí lékař – primáře) o schválení na formuláři Žádost o absolvování odborné praxe. Jestliže student chce vykonávat praxi na více odděleních, musí předložit Žádost o absolvování odborné praxe studenta za každé oddělení zvlášť. Formulář žádosti si můžete vyzvednout u referenta vzdělávání nebo stáhnout zde.

Schválenou Žádost spolu se Smlouvou o zajištění odborné praxe doručí student nejpozději 14 pracovních dnů před zahájením odborné praxe referentu vzdělávání. Smlouvu o zajištění odborné praxe vystaví příslušná škola, se kterou má Nemocnice podepsanou rámcovou smlouvu. V případě, že škola nemá sepsanou rámcovou smlouvu s nemocnicí, vystaví nemocnice smlouvu vlastní.


Instrukce pro zájemce o stáž

Před zahájením odborné stáže požádá objednatel vrchní sestru nebo primáře oddělení o schválení na formuláři Žádost o absolvování stáže.

Formulář žádosti si můžete vyzvednout u referenta vzdělávání nebo stáhnout zde. Schválenou žádost doručí objednatel (zájemce) referentu vzdělávání nejpozději 14 pracovních dnů před zahájením stáže. Smlouvu o zajištění stáže Vám vystaví nemocnice.

Stáž může probíhat na pracovištích akreditovaných Ministerstvem zdravotnictví k uskutečňování vzdělávacích programů podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta ve specializačních oborech, které naleznete pod článkem.

Kontaktní adresa:

Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj
Vydmuchov 399/5
734 12 Karviná - Ráj

Bc. Bogdana Fabiszová
referent vzdělávání
Tel. 596 383 296
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

DOC - Žádost o absolvování odborné praxe
DOC - Žádost o absolvování odborné stáže
DOC - Rámcové smlouvy 2016


Akreditace udělené NsP Karviná-Ráj, příspěvkové organizaci dle zákona č. 95/2004 Sb.
(k uskutečňování vzdělávacích programů v oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů)
 

 Vzdělávací programy/obory  specializačního vzdělávání lékařů

Akreditace

Typ akreditovaného pracoviště

Pracoviště

  Anesteziologie a intenzivní medicína

AP I. typu

Karviná

Orlová

  Dětské lékařství

AP I. typu

Karviná

-

  Gastroenterologie

AP I. typu

-

Orlová

  Gynekologie a porodnictví

AP I. typu

Karviná

-

  Chirurgie

AP II. typu

Karviná

-

  Klinická biochemie

AP I. typu

Karviná

-

  Oftalmologie

AP II. typu

Karviná

-

  Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

AP II. typu

-

Orlová

  Patologie

AP I. typu

Karviná

-

  Rehabilitační a fyzikální medicína

AP I. typu

-

Orlová

  Traumatologie

AP I. typu

Karviná

-

  Vnitřní lékařství

AP I. typu

Karviná

Orlová