Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

10          


Personální obsazení protrombinové poradny:

 
Lékař:
MUDr. Janusz Kubatko
MUDr. Alžběta
Sládková
Tel.: 596 383 538
 

 
Zdravotní sestra:
Božena Pilchová
Tel.: 596 383 638
 

 

Ordinační hodiny:

Pondělí: 11:30 - 13:00 hod.
Středa: 11:30 - 13:00 hod.
Telefonické konzultace: 13:00 - 14:00 hod.
Odběry: Pondělí: 06:00 - 09:00 hod.
  Středa: 06:00 - 09:00 hod.
   Protrombinová poradna dispenzarizuje a zabezpečuje poradenskou činnost pro pacienty s nutností trvalého nebo přechodného užívání léků zabraňujících srážení krve. Zabezpečuje pravidelné kontroly krevní srážlivosti s následnou úpravou dávkování příslušných léků. Před operačními výkony převádíme pacienty na léčbu nízkomolekulárním heparinem.