Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016311

Projekt, realizovaný v programu REACT-EU.  Celkové náklady projektu činí 150 mil. Kč a jsou financovány z prostředků EU, v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

 logo EU MPMR 800px

Celkové náklady projektu činí 150 mil. Kč a jsou financovány z prostředků EU.


Popis projektu

Předmětem projektu je modernizace vybraných pracovišť Nemocnice. Jedná se především o vybudování dvou operačních ortopedických sálů a dospávacího pokoje, rekonstrukci chirurgie a ortopedie a vestavbu sociálních zařízení. Součástí projektu je také pořízení přístrojového vybavení, pro zajištění kvalitní lékařské péče na dotčených pracovištích. Projekt řeší problém nedostatečného zázemí a nevhodného dispozičního uspořádání oddělení ortopedie a chirurgie, jakož také problém zastaralého nebo nedostatečného přístrojového vybavení na odděleních chirurgie, ortopedie, centrálních operačních sálů, ARO, oddělení klinické biochemie, gynekologie, interny a RDG. Problémem je nedostatečné zázemí pro uplatňování přísných protiepidemických opatření v souvislosti s eliminací šíření viru COVID-19.

Cílem projektu je zvýšení kvality poskytované lékařské péče v NsP Karviná.

Projekt je v realizaci – v současné době byla dokončena první etapa projektu – vybudování dvou ortopedických operačních sálů, včetně pořízení příslušného přístrojového vybavení.

nspka projekt modernizace pracovist 001