Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

10          

Vážení občané Orlové,
nemusíte mít obavy, nemocnice v Orlové nekončí!

Objevují se různé informace, které Vás jistě znepokojují. Jako ředitel nemocnice mám pro Vás oficiální vyjádření, kterému můžete plně důvěřovat.

Nemocnice sice projde změnami, ale pro Vás jako pro pacienty se nezmění téměř nic. Zdravotní péče zůstane v Orlové zachována, bude dokonce rozšířena. I nadále Vám budou k dispozici všechny ambulance, některé dokonce rozšíří své ordinační hodiny, také připravujeme novinky, jako laktační poradnu pro maminky. Lékaři o Vás budou nadále pečovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Jediné, co se změní, je struktura lůžkových oddělení, která se přestěhují do sousedních nemocnic. V praxi to bude znamenat, že pokud si pacient s akutním problémem zavolá záchrannou službu, bude rovnou zavezen do Nemocnice Karviná-Ráj, která je od Orlové 12 kilometrů, nebo do 13 kilometrů vzdálené nemocnice v Havířově. Pokud by se ukázala nutnost hospitalizace během vyšetření v jedné z ambulancí orlovské nemocnice, postaráme se o Váš převoz sanitním vozem. Samozřejmě bez jakéhokoliv poplatku, ale hlavně bezpečně a rychle.

Kapacitu lůžek, kterou v Orlové máme, využijeme a dokonce navýšíme pro péči o dlouhodobě nemocné a o seniory. Po těchto místech roste v posledních letech poptávka, v současné době jsou pro umístění neúnosně dlouhé čekací lhůty. Změny, které navrhujeme, zajistí důstojné a kvalitní prostředí babičkám a dědečkům nebo nemocným, kteří se o sebe nezvládají starat sami.

Všechny změny, které se dějí v nemocnicích v Moravskoslezském kraji, mají vyřešit a zlepšit využívání lůžek.

Mají lépe nastavit využití zdravotnických pracovníků tak, aby nebyli přetěžováni a mohli se pacientům věnovat s maximální pozorností a soustředěním. Důležité je také hospodaření, jehož zefektivněním budou možné další investice do moderního vybavení nemocnic.

Všechny změny, které jsou nazývány optimalizací, mají vést k tomu, aby byla kvalitnější a dostupnější zdravotní péče v našem městě i v celém Moravskoslezském kraji. Navrhované úpravy vyplývají z měnící se struktury obyvatel. Lidí na Karvinsku ubývá, zvyšuje se průměrný věk občanů. Na tato fakta musíme reagovat, aby bylo o všechny postaráno.

Na všech našich pacientech nám záleží. Zajímá nás Váš názor, a pokud potřebujete další vysvětlení, či upřesnění, zvu Vás na osobní setkání. Věřím, že se mi podaří Vám vysvětlit, že se v Orlové žádná nemocnice nezavírá. Že se na svou nemocnici můžete spolehnout a že všechny změny povedou ke zlepšení zdravotní péče o Vás a Vaše blízké.

 

Ing. et Ing., Bc. Jiří Matěj, MBAce
  Nemocnice Orlova letak A4 dopis ver 1 small

OTEVŘÍT PDF