Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0006967

Celkové náklady projektu činily 7,2 mil. Kč a jsou spolufinancovány Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšit úroveň zabezpečení informačních systémů, výpočetních středisek a síťové komunikace v nemocnici. Zajistit automatický sběr a archivaci logů z jednotlivých informačních systémů a jiných aktivních prvků v síťovém prostředí nemocnice včetně reportingu a analýzy bezpečnostních incidentů nebo jiných abnormálních stavů. Výše uvedená opatření napomáhají zvýšení odolnosti významných systémů proti kybernetickým hrozbám a doplňují soubor opatření, které byly zavedeny v souvislosti s platností zákona 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti.

Dílčí cíle projektu:

• Zavedení nástroje pro řízení přístupových oprávnění
• Zavedení nástroje pro zajišťování úrovně dostupnosti informací
• Zavedení nástroje pro ochranu integrity komunikačních sítí

Fyzická realizace projektu byla k 31. 12. 2020 ukončena. Nyní probíhá fáze udržitelnosti

nspka projekt informacni systemy 001