Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

Oddělení Patologie NsP Karviná zajišťuje bioptická, nekroptická a cytologická vyšetření pro NsP Karviná-Ráj, pracoviště Orlová, z části pro KHN a některá soukromá zařízení v Karviné, Orlové a Bohumíně.

Spektrum nabízených laboratorních vyšetření:


Laboratoř přijímá tkáně a tekutiny odebírané klinickými lékaři k těmto vyšetřením:
  • Histologické vyšetření – standardní a peroperační v celém diagnostickém spektru nádorové i nenádorové patologie, k standardu patří posouzení celistvosti afekce v excizi, nádorový typing, grading i staging dle aktuálního vydání WHO a MKN-O klasifikace
     
  • Cytologické vyšetření negynekologické cytologie. - vyšetření vzorků tělních tekutin jako moč, hrudní a jiné punktáty, výpotky a pod.
     
  • Imunohistologické vyšetření – široké spektrum primárních protilátek k typizaci tumorů. Podrobný seznam je k dispozici na vyžádání.
     
  • Peroperační vyšetření – tzv. zmrazák – vyšetření tkáně, kterou lékař odebere během operace za účelem orientačního vyloučení nebo potvrzení diagnózy.