Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

Spektrum péče Karviná - Lůžkové oddělení - Plicní


Od 1.7.2011došlo k vzniku sdíleného lůžkového fondu interního a plicního oddělení za účelem efektivního využití akutního lůžkového fondu. Oddělení pracující jako interní primariát a plicní ordinariát. Nedochází ke změně náplně jednotlivých oborů a jejich poskytované základní a nádstavbové péče.

Charakteristika oddělení:

Jsme standardní oddělení zabývající se diagnostikou a léčbou tuberkulózy plicní i mimoplicní /ve spolupráci s příslušnými odbornostmi/, atypických mykobakterióz, netuberkulózních onemocnění plic, pohrudnice a průdušek, zvláště nádorových onemocnění, zánětlivých onemocnění, profesionálních pneumokonióz, idiopatických plicních fibróz, chronické obstrukční plicní nemoci, astmatu bronchiálního, pneumothoraxu a dalších. Přístrojové vybavení odpovídá poslání našeho oddělení, je dostačující pro základní diagnostiku a terapii.

Seznam poskytovaných služeb, provádění výkonů, vyšetření a jiných činností:

  • diagnostika a léčba akutních i chronických plicních nemocí
  • provádění bronchoskopických vyšetření
  • záznam a hodnocení spirometrie
  • aplikace inhalační léčby
  • fyzioterapie se zaměřením na plicní problematiku