Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_141/0013837

Celkové náklady na projekt činí 1,9 mil. Kč a budou spolufinancovány v rámci 141. výzvy OPŽP ze 60 % z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

logo EU MZP 800px
Popis projektu

Předmětem projektu je revitalizace parku u nemocnice s poliklinikou v Orlové. Projekt obnáší kácení, ořez stromů, výsadbu stromů, výsadbu keřů, trvalek, založení trávníku, úpravu ploch zvyšující její propustnost a následnou péči. Nemocniční zeleň navazuje na orlovský lesopark, čímž projekt výrazně přispívá k posílení přirozené funkce krajiny a ekologické stabilitě urbanizované lokality.

Cílem projektu je revitalizace parku – vykácení stromů ve špatném zdravotním stavu, které již nelze ošetřit pouze prořezáním. Dále ošetření stávajících dřevin, výsadba domácích druhů stromů, výsadba keřů a trvalkových záhonů.

Cílem revitalizace parku je zkvalitnit přirozené přírodní prostředí, zvýšit biodiverzitu v lokalitě a podpořit městskou zeleň, ve které se budou cítit lidé dobře.
 
 
Projekt je v realizaci – v současné době je dokončena fáze kácení a výsadby nových dřevin, keřů a travních ploch a nyní probíhá následná péče

nspka projekt park orlova 001