Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001572

Celkové náklady projektu činily 22,3 mil. Kč a byly spolufinancovány z prostředků EU ve výši 90 % z programu IROP.

IROP CZ RO B C RGB medium
Popis projektu

Cílem projektu je zlepšení systému funkční a udržitelné péče v NsP Karviná-Ráj. Zvýšení kvality bude dosaženo pořízením nového přístrojového vybavení.

Na pracoviště v Karviné byl pořízen Skiagrafický přístroj pro přímou digitalizaci značky Siemens, typ Ysio Max a na pracoviště v Orlové byl pořízen Skiaskopicko-skiagrafický přístroj téže značky, typ Luminos dRF Max.
 

Fyzická realizace projektu byla k 30. 4. 2021 ukončena, nyní probíhá fáze udržitelnosti.

nspka projekt navazna pece 003nspka projekt navazna pece 002