Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001515.

Celkové náklady projektu činily 73,7 mil. Kč a byly spolufinancovány z prostředků EU ve výši 90 % z programu IROP.

IROP CZ RO B C RGB medium

Popis projektu

Cílem projektu je zlepšení systému funkční a udržitelné péče v NsP Karviná-Ráj. Zvýšení kvality bude dosaženo pořízením nového a modernizací původního přístrojového vybavení, zdravotnických technologií a dalšího vybavení, které slouží pro poskytování zdravotních služeb v podporovaných oborech dle Koncepce návazné péče Ministerstva zdravotnictví ČR. Cílem projektu je také zvýšit spolehlivost používaných přístrojů. Byly pořízeny například laboratorní mikroskopy, parní sterilizátory, hematologický analyzátor, imunochemický analyzátor, videokolonoskop, endoskopická věž, sušička endoskopů, ultrazvukový kardiograf, ultrazvukový diagnostický přístroj, antidekubitní systém, anesteziologické přístroje, plicní ventilátory, laparoskopická věž, myčka, transportní lehátka, trenažér pro rehabilitaci, přístroj na měření srdečního výdeje a jiné.

Nové přístroje umožňují realizovat některé zdravotnické úkony, které doposud musely být realizovány na jiných odděleních nemocnice, popřípadě referovány do jiných zdravotnických zařízení.

Fyzická realizace projektu byla k 31. 3. 2020 ukončena, nyní probíhá fáze udržitelnosti.

nspka projekt navazna pece 001