Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0001057

podpořeného z Fondu Mikroprojektů Euroregionu Těšínského Slezska v rámci programu INTERREG V-A Česká Republika – Polsko.


Hlavním partnerem a vedoucím projektu je nemocnice v Jestřábí – Zdroji v Polsku.

V rámci projektu došlo k navázání úzké spolupráce očních oddělení Nemocnice v Karviné a Jestřábí-Zdroji za účelem sdílení znalostí, zkušeností a praxe při diagnostice a léčbě očních onemocnění. Lékařský personál obou nemocnic se vzájemně potkával, testoval metody diagnostiky používané po obou stranách hranice a spolupracoval při navrhování léčby. Onemocnění očí a především oční sítnice jsou obecně nejčastější příčinou poruch nebo ztráty zraku a na polské i na české straně je stále velká skupina pacientů s tímto onemocněním sítnice, kteří požadují kvalitní diagnostiku a léčbu. Cílem projektu je tak především zlepšení kvality poskytovaných služeb v oblasti oftalmologie pro obyvatelé příhraničí Polska i Česka.

 
17. října 2017 - Spolupráce očních oddělení Nemocnice v Karviné a v Jestřábí-Zdroji
19. října 2017 - Stáž polských kolegů na očním oddělení
25. října 2017 - Třetí stáž polských kolegů, tentokráte v retinální ambulanci
26. října 2017 - Stážisté z očního oddělení nemocnice Wojewódzki szpital - Jastrzębie-Zdrój
27. října 2017 - MUDr. Przemyslaw Kliś a sestra Barbara Turczyn na očním oddělení
31. října 2017 - Kolegové z Polska na očním oddělení


Fyzická realizace projektu byla v roce 2018 ukončena, nyní probíhá fáze udržitelnosti.
logo prekracujeme hranice