dooffy_Z001_aktuality_nspka_lekarny_akcni_nabidka.jpg

Patologie


Personální obsazení patologicko anatomického oddělení:

 
Primářka oddělení:
MUDr. Pavla Rosická 
tel: 596 383 530
                                                                           

 
Vedoucí laborantka:
Bc. Adriana Vetráková
tel: 596 383 586
 

 
E-mailový kontakt na odd.:
patologie-kar@nspka.cz
Patologie patří mezi základní obory medicíny. Na oddělení provádíme činnost bioptickou, cytologickou a nekroptickou, které jsou spojeny s laboratorní složkou, kde jsou kromě běžných laboratorních vyšetření prováděny i metody imunohistologické.

V současné době pracují na oddělení 2 lékaři, 5 středních zdravotnických pracovníků, dokumentační pracovnice a dva sanitáři.

Činnost oddělení:

Obor patologie patří mezi základní lékařské obory léčebně preventivní péče a řadí se do skupiny tzv: diagnostického komplementu.

Diagnostická činnost spočívá ve vyšetřování vzorků tkání živých lidí - bioptická činnost. Vzorky tkání jsou odebírány klinickými lékaři všech oborů a téměř ze všech orgánů. Odebrané vzorky jsou zpracovány za pomocí přístrojů (tkáňový mikroprocesor,mikrotom), nabarveny základním histologickým barvením a připraveny pro mikroskopické vyšetření. Lékař na základě mikroskopického vyšetření stanoví diagnozu. Na našem oddělení můžeme provádět i předoperační vyšetření. Chirurg odebere tkáň, která se zpracuje a po dvaceti minutách je nahlášen na operační sál výsledek vyšetření na jehož základě se zvolí další postup operace.

Bioptická činnost představuje největší díl patologovy práce a týká se živých lidí. Na našem oddělení provádíme 7500 bioptických vyšetření za rok.

Dalším typem činnosti je vyšetření buněk odebraných ze živého organismu - vyšetření cytologická. Materiál se získává stěry, nabodnutím dutin a tkání. Vyšetření umožňují především záchyt a včasné léčení rakovinných a předrakovinných stavů.

Důležitou činností je provádění pitev, které umožňuje nejen stanovení příčiny smrti, ale i důležitým nástrojem vnitřní kontroly zdravotní péče.

Přístrojové vybavení oddělení je standardní.

Oddělení se nachází v budově vpravo od vrátnice.


 
 
Autor: NSPKA | Počet přečtení: 5698x | Datum:23.04.2010

Pridat.eu

Přehled starších článků