20110224_dooffy_banner_324x153_klientska_karta.jpg

Oddělení sociálních služeb - Orlová

Personální obsazení oddělení sociálních služeb:

 
Primář:
 
                                                                           

 
Zástupce primáře:
MUDr. Pavel Dlouhý
 

 
Konkrétní informace podává sociální pracovnice:

Mgr.Gabriela Szczygielová

Pavla Hrdinová

tel: 596 583 603
E-mail: kocabova@nspka.cz
 

 
Další kontakty:

Dokumentační pracovnice
Marcela Frývaldská
tel.: 596 583 602
E-mail: fryvaldska@nspka.cz


 
Oddělení sociálních služeb – stanice „A“:

Martina Hanusková
Ambulantní sestra
tel.: 596 583 629
 
Vítejte na stránkách Oddělení sociálních služeb ve ZZ


Dovolte, abychom Vás seznámili s naším zařízením a poskytovanými službami.
Na základě zákona č. 108/2006 Sb., § 52 o sociálních službách poskytovaných ve zdravotnických zařízeních ústavní péče bylo zřízeno v NsP Karviná-Ráj, pracoviště Orlová - Oddělení sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení (OSS ve ZZ). Nachází se v osmipodlažní budově Léčebny dlouhodobě nemocných v Orlové na  7. patře. Budova je bezbariérová a prakticky zařízená, je umístěna v areálu Nemocnice Orlová, je v dosahu MHD a v jejím blízkém okolí jsou dostupné služby, obchody, instituce. Pro ubytování je připraveno 30 lůžek, z nichž jsou 3 dvoulůžkové a 8 třílůžkových pokojů. Každý pokoj je vybaven polohovatelným lůžkem, nočním stolkem, vestavěnou šatní skříní, jídelním stolem a židlemi, součástí pokojů je balkón a vždy dva pokoje mají společné hygienické jádro. Klient si může pokoj dovybavit vlastními předměty, jako je televize, rádio, obrázky, apod., nelze jej však vybavit vlastním nábytkem.


Pro koho je naše zařízení určeno…

Cílovou skupinou jsou dospělé osoby, které nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci druhé osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení do doby, než je klientovi:
 • zajištěno poskytování pobytových sociálních služeb v zařízení sociálních služeb
 • zabezpečena pomoc osobou blízkou mimo zdravotnické zařízení
 • zajištěno poskytování terénních sociálních služeb


Tyto služby nelze využít…

Poskytování sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení ústavní péče nelze využít podle § 36 Vyhlášky č. 505/2006 Sb. v případě:
 • akutního infekčního onemocnění osoby
 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • chování osoby by z důvodu duševní poruchy vážným způsobem narušovalo kolektivní soužití
 • osoba vyžaduje služby, které zařízení neposkytuje
 • pokud je naplněna kapacita zařízení

Jaké služby poskytujeme…

 • ubytování
 • stravování
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • aktivizační a sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • zdravotní péče
 • poradenská činnost


Cílem poskytované služby je…

 • předat klienta do další péče jiné služby nebo osoby
 • co nejkratší délka pobytu v zařízení z důvodu předcházení závislosti klienta na službě

Zdravotní péče, odborná ošetřovatelská a přímá obslužná péče je zajištěna:

 • ošetřujícím lékařem
 • všeobecnými sestrami, které mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání
 • pracovníky sociální péče

Při zájmu o sociální službu…

O možnosti využití naší sociální služby jste během hospitalizace v NsP Karviná-Ráj informováni ze strany zdravotně sociálních pracovnic. Řízení o přijetí do zařízení je zahájeno podáním písemné „Žádosti o přijetí na Oddělení sociálních služeb ve ZZ“. Nejste-li pacientem NsP Karviná-Ráj a máte zájem o poskytované sociální služby, je Vám k dispozici formulář žádosti, který si můžete stáhnout v sekci Dokumenty ke stažení nebo jej obdržíte v kanceláři sociálních pracovnic zařízení nebo u svého praktického lékaře. Vyplněnou žádost doručíte do našeho zařízení – osobně nebo poštou. Žádost je zařazena do evudence žadatelů, o možném termínu nástupu budete informováni sociální pracovnicí našeho zařízení.

Před uzavřením Smlouvy jste srozumitelným způsobem seznámeni sociální pracovnicí se všemi podmínkami a možnostmi při poskytování této služby, se svými právy a povinnostmi, s výší a způsobem úhrady, s Vnitřními pravidly zařízení a Domácím řádem, naše zařízení se bude zajímat o Vaše aktuální potřeby.


Poskytování sociálních služeb je…

Poskytování sociální služby je možné pouze na základě písemně uzavřené smlouvy mezi klientem a poskytovatelem, kdy délka pobytu je časově omezena a to na dobu 6-ti měsíců.


Principy uplatňované v našem zařízení

 • odbornost
 • individuální přístup
 • respektování potřeb a dodržování práv klienta
 • nestrannost, diskrétnost, otevřenost, spolupráce
 • podpora

CENÍK ZA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Celkem kalkulace celodenní stravy   140,- Kč/den
Ubytování   160,- Kč/den
Úkony péče   Příspěvek na péči v přiznané výši


ÚHRADA ZA UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ CELKEM

měsíční úhrada
při 28 dnech
měsíční úhrada
při 29 dnech
měsíční úhrada
při 30 dnech
měsíční úhrada
při 31 dnech
8 400,-Kč 8 700,- Kč 9 000,- Kč 9 300,- Kč
  

PLÁN AKCÍ  PRO KLIENTY V ROCE 2013

Leden  Tři Králové – tradice, zvyky
Únor  Maškarní bál - výroba masek
Březen  Velikonoce – kraslice, výzdoba
Duben  Vítáme jaro – smaženice na zahradě
Květen  Den matek – „Děti seniorům“
Červen  Den dětí - „Senioři dětem“
Červenec - srpen  Procházky a posezení na zahradě, společenské hry
Září  Opékání párků – kytara, harmonika
Říjen  Turnaj v kuželkách, sportovní hry
Listopad  Památka zesnulých – vzpomínkové posezení
Prosinec  Adventní posezení,výroba ozdob, zdobení vánočního stromku, tradice, koledy, dárečky...

  

 
Soubor ve formátu application/mswordŽádost o přijetí - Oddělení sociálních služeb
Typ souboru: *.doc | Velikost souboru: 28KB | Počet stažení: 475x
Uložit soubor
Autor: NSPKA | Počet přečtení: 7306x | Datum:28.04.2010

Pridat.eu

Přehled starších článků