20110909_dooffy_banner_324x153_socialni_sluzby_karvina02.jpg

Oddělení klinické biochemie a hematologie


Personální obsazení oddělení klinické biochemie a hematologie:

 
Vedoucí oddělení:
Ing. Pavel Jančar
tel. 596 583 327         
e-mail: jancar@nspka.cz
                                                                  

 
Zástupce vedoucího:
Ing. Marina Kolátková
tel. 596 583 328
 

 
Vedoucí laborant:
Alena Rašková
tel. 596 583 328
e-mail: okb-orl@nspka.cz
 


Oddělení je umístěno v hlavní budově nemocnice v Orlové - Lutyni v prvním patře a je přístupné pro ambulantní pacienty z budovy polikliniky přes prosklenou chodbu. Druhý vstup je napojen na komplex operačního traktu a ARO a je určen výhradně pro styk s klinickými odděleními nemocnice. Oddělení slouží pro potřeby nemocnice a polikliniky.

OKBH nemá odběrový úsek, a proto pracuje výhradně s doneseným biologickým materiálem. Výjimečně se na oddělení provádí funkční test - stanovení krvácivosti.

OKBH Orlová se skládá z biochemické, hematologické části a krevního skladu, je vybaveno automatickými analyzátory a zpracovává v nepřetržitém provozu téměř půl milionu analýz za rok. Výsledky na oddělení jsou posílány počítačovou sítí, praktickým lékařům a odborným ambulancím. Je možné posílat výsledky internetem.

Na oddělení pracují tři lékaři jako garanti laboratorních oborů, tři vysokoškoláci, jedna bakalářka, devět erudovaných laborantek a dvě sanitářky. 
Autor: Dooffy | Počet přečtení: 6975x | Datum:23.04.2010

Pridat.eu

Přehled starších článků