20110118_dooffy_banner_324x153_LDN_orlova_volne_mista.jpg

Oční oddělení


VITREORETINÁLNÍ CENTRUM - personální obsazení očního oddělení:

 
Primář:                                                                                                        
MUDr. Jiří Slepánek
 

 
Zástupce primáře:
MUDr. Martin Bura
 

 
Vrchní sestra:
Mgr. Dagmar Řandová
Tel: 596 383 318
E-mail: ocni-kar@nspka.cz
 

 
Lékaři:
MUDr. Renata Bochenková
MUDr. Ivana Solárová
MUDr. Urszula Kolínková
MUDr. Zuzana Igondová

MUDr. Pavla Starzyk
MUDr. Martina Rajmonová

MUDr. Petra Váňová
 


Vitreoretinální centrum

- provádí vyšetření, konzervativní a operační léčbu očních chorob se zaměřením na onemocnění sítnice a zrakového nervu. Provádíme dále operace šedého zákalu jak ambulantně tak hospitalizačním způsobem.Hlavní spektrum operativy:

1. vitreoretinální operace – nitrooční krvácení (hemoftalmus)
2. odchlípení sítnice – amoce
3. věkem podmíněné degenerace sítnice a jiné nemoci makuly (VMTS, makulární díra, ERMS)
4. aplikace nitroočních injekcí
5. léčba diabetických změn sítnice (laserová i operační)
6. operace šedého zákalu s implantací měkké čočky
7. operace šedého zákalu s implantací multifokální čočky
8. sekundární implantace
9. operační řešení úrazů oka
10. operace zánětlivých onemocnění oka
11. operace zeleného zákalu
12. plastické operace

 
   

Lůžkové oddělení:


Telefon: 596 383 317
Počet lůžek:
5

Lůžkové oddělení slouží k léčbě nejzávažnějších onemocnění oka a k pooperační péči. V souladu se současným trendem dochází ke zkrácení doby hospitalizace a zvýšení obratu na lůžku. Hospitalizování pacienti jsou především pacienty podstupující oční operace sítnice, šedého zákalu, úrazů oka, pacienty se zánětlivými a nádorovými onemocněními oka.

Hospitalizace z důvodů diagnostických je na očním oddělení výjimkou. Většina vyšetření nutných ke stanovení diagnosy se provádí ambulantně.

Můžete využít k pobytu na lůžkovém oddělení nadstandardního pokoje, který Vám zpříjemní hospitalizaci na očním oddělení. Rezervaci můžete provést telefonicky na tel.: 596 383 317.


Nadstandardní pokoj
Informace z knihy bezpečí na stránkách ministerstva zdravotnictví:


Podání léků


Většina hospitalizovaných pacientů užívá trvale léky – někteří je užívali již před nástupem do nemocnice, jiní je začnou dostávat až po přijetí. V každém případě je dobré si uvědomit, že proces podávání léků je poměrně rizikový – může dojít k záměně léku nebo k záměně pacienta, může být podána nesprávná dávka léku apod. Těchto rizik si zdravotníci jsou vědomi a vše obvykle pečlivě kontrolují. Nicméně – opatrnosti nikdy nezbývá. 
 

1. Vlastní léky v nemocnici


Během hospitalizace je nemocnice odpovědná za podání veškerých léků – tedy i těch, které užíváte dlouhodobě a nemají souvislost se současným pobytem. V každém případě si s sebou vezměte seznam a rozpis trvale užívaných léků.

Pokud si léky do nemocnice přinášíte, vezměte si je v původních baleních – ne odsypané například v dávkovači. Jen takové léky si od vás sestra převezme, označí je vaším jménem, během pobytu vám je bude podávat a při propuštění vám je vrátí.


Netrvejte na tom, že léky budete užívat sami – je ve vašem zájmu, aby ošetřující lékař měl dokonalý přehled o všech lécích, které užíváte, i o době, kdy se tak stalo. Různé léky se totiž mohou někdy i nepříznivě vzájemně ovlivňovat. Na pokoji navíc nebýváte sami a vzniká riziko, že si například váš soused vezme omylem vaše léky. Nemocnice má právo v případě, že navzdory všemu trváte na tom, že léky budete mít u sebe a lékaři se domnívají, že vzhledem k tomu, o jaké léky jde, vzniká riziko pro vás nebo další osoby, odmítnout vaši hospitalizaci. To je však krajní řešení, obvykle dojde k rozumné domluvě.

V žádném případě personálu nezatajujte, že si nějaké léky berete v nemocnici sami – i když to z vašeho pohledu jsou léky „nezávadné“, například léky proti bolesti nebo antikoncepční přípravky.

2. Podávání léků


Léky pacientům podává vždy sestra nebo lékař. Nikdy je nesmí samostatně podávat nekvalifikovaný personál. Tablety musí sestra podávat z původního balení přímo na pokoji. V některých nemocnicích stále ještě dochází k tomu, že sestra k pacientovi přijde s tabletami již připravenými v nádobce. Takový postup není správný, léky se mohou zaměnit. Měli byste trvat na tom, aby vám sestra podávala léky přímo z krabiček.

Vždy se též ptejte, jaké tablety vám sestra přináší. Nenechte se odbýt a ptejte se na jejich názvy, případně proč zrovna tyto léky dostáváte. Správně by vás měl o tom, jaké léky budete dostávat i o jejich případných vedlejších účincích (ospalost, sucho v ústech atp.) informovat váš ošetřující lékař – pokud se tak nestalo a informace od sestry vás neuspokojila, neváhejte ji požádat, aby vám lékaře zavolala a požádat jej o informaci. Zeptejte se také, zda pro užívání léků platí nějaký zvláštní režim – například, že během léčby nesmíte jíst nějaké potraviny apod.

Může se stát, že nemocnice nebude mít na skladě konkrétní lék, který vy trvale užíváte a namísto toho vám podá jiný s tímtéž složením. V takové záměně není žádné nebezpečí, ale lékař nebo sestra jsou povinni vás o ní informovat. Opět – nejste-li si jisti, neváhejte se zeptat.

Stejná pravidla jako u tablet platí u jiných forem léků – injekcí, inhalací nebo infusí (tzv. „kapaček“) – vždy se ptejte, jaký lék vám sestra či lékař podává – pokud vám to nesdělí sami.

Pokud se po podání léku necítíte dobře, nebo se cítíte „zvláštně“ (máte závrať, zvedá se vám žaludek, cítíte se spavý), ihned to nahlaste sestře případně ošetřujícímu lékaři. S největší pravděpodobností se jedná o méně závažné nežádoucí účinky daného léku, ale mohlo by jít i o vážný příznak, takže jej v žádném případě nezanedbejte.

Pokud víte o tom, že jste na nějaký lék alergičtí, určitě to sdělte ošetřujícímu lékaři při přijetí a pokud dostáváte nějaký nový lék, vždy se zeptejte podávající sestry, zda nevadí, že jste na příslušnou látku alergičtí.

3. Léky při propuštění


Pokud během pobytu v nemocnici lékař zahájil léčbu léky, které jste dosud neužívali, při propuštění vám vystaví recepty na tyto léky nebo vás mohou v nemocnici přímo vybavit léky na 3 dny nebo v odůvodněných případech i na další nezbytně nutnou dobu než se dostavíte k svému praktickému lékaři. Opět neváhejte se zeptat, jaké léky vám předepisuje, jaké mají účinky a zda existuje pro jejich užívání nějaký zvláštní režim – například užívat je pouze nalačno, či po jídle, neužívat s nimi jiné léky apod.

V případě, že budete vybaveni léky přímo, trvejte na tom, aby vám veškeré tyto léky byly předány řádně označené svými názvy, silou, datem expirace, číslem šarže a případně informací upozorňující na zvláštnosti uchovávání (např. v chladničce). Zdravotníci vám můžou tyto léky poskytnout v uzavíratelných plastových sáčcích řádně označených výše uvedenými informacemi. Je nepřípustné, aby vám byly poskytnuty různé druhy léků smíchané dohromady, volně nasypané v nevhodných obalech (např. papírové sáčky, nastříhané blistry aj.).


Metoda vyšetření suchého oka


Nová poradna očního oddělení je zároveň jedinou v Moravskoslezském kraji, kde se bude diagnostikovat a léčit nedostatečná tvorba slz. Toto onemocnění postihuje stále větší procento populace obzvláště žen po čtyřicátém roce věku užívajících kontraceptiva a pacienty po operacích oka. Rovněž se nedostatečná tvorba slz vyskytuje u diabetiků a pacientů s revmatickými a kloubními potížemi. Pacienti budou v této specializované ambulanci vyšetřeni a bude jim stanovená optimální terapie. Ke komplexnímu vyšetření pacienta, které je plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění je možno připojit vyšetření na unikátním přístroji TEAR LAB , jediným v ČR, kterým se stanoví hustota slz . Cena tohoto vyšetření je 450 Kč.

Pacienti se mohou objednat prostřednictvím svého lékaře nebo sami na tel.: 596383461 v době od 7-15 hod. Doporučujeme, aby pacient dvě hodiny před vyšetřením nekapal žádné oční kapky.
Obr. Přístroj TEARLABObr. ...a následné vyšetření přístrojem TEARLAB


Oční oddělení Nemocnice s poliklinikou v Karviné-Ráji jako jediné pracoviště v České republice léčí tzv. suché oko unikátním přístrojem na měření osmolarity slzného filmu.


 
Autor: Dooffy Design | Počet přečtení: 17332x | Datum:28.04.2010

Pridat.eu

Přehled starších článků