20110909_dooffy_banner_324x153_socialni_sluzby_karvina02.jpg

LDN


Personální obsazení LDN (Léčebna dlouhodobě nemocných):

 
Primář:
MUDr. Stanislav Drastich    
                                                                      

 
Zástupce primáře:
MUDr. Pavel Dlouhý
 

 
Vrchní sestra:
Bc. Jana Kluzová
 

 
Sekretariát LDN:

Pavla Hrdinová
tel: 596 583 602
E-mail:phrdinova@nspka.cz
 

 
Lékaři:

MUDr. Zajíček Miroslav
MUDr. Štursová Jana
MUDr. Khazaal Adel

 

 
Sociálně zdravotní pracovnice:

Jana Formandlová
tel: 596 583 624
E-mail: formandlova@nspka.cz

Pavla Hrdinová
tel: 596 583 602
E-mail: phrdinova@nspka.cz
 


 

Léčebna je rozdělena na 4 stanice po 25-ti lůžkách, 3 oddělení jsou umístěny v hlavní budově nemocnice v Orlové.
• LDN 2 na 6. patře
• LDN 3 na 7. patře
• LDN 4 na 4. patře

Jedna ošetřovatelská jednotka LDN byla přemístěna do pavilonu v areálu NsP Karviná Ráj. Každé z oddělení má kapacitu 25 lůžek.

Léčba je poskytována pacientům se stanovenou diagnózou, u kterých došlo ke zvládnutí akutního onemocnění a u nichž nelze důvodně očekávat zvrat stability zdravotního stavu vyžadující akutní lůžkovou péči. Léčebna poskytuje kvalitní ošetřovatelskou péči, včleňuje prvky fyzioterapie a ergoterapie k nácviku soběstačnosti při běžných denních činnostech a podporu v řešení sociální situace.

Pacienti jsou přijímáni na podkladě žádosti (viz. změnit – dokumenty ke stažení) a volné lůžkové kapacity.

O délce hospitalizace a jejím ukončení rozhoduje ošetřující lékař a primář zařízení. Klient se pak vrací do domácího prostředí a nebo je předán do péče jiného poskytovatele sociálních služeb (domov seniorů, apod.), kde má podány žádosti o přijetí. Čekací dobu na umístění v zařízeních sociální péče lze překlenout pobytem na Odd.sociálních služeb ve ZZ. OSS ve ZZ se nachází na 1.patře .

Klienti naší léčebny jsou převážně senioři, i když vyjímkou nejsou ani osoby kolem padesáti let.

Proto při péči v našem zařízení klademe důraz na týmovou spolupráci lékařů, zdravotnického personálu i sociálních pracovnic včetně pacienta samotného, ale i jeho příbuzných a osob blízkých.

 

Ergoterapie

Je pohybovou a psychologickou léčbou prostřednictvím vybraných činností s cílem dosáhnout co nejlepšího funkčního stavu, maximální soběstačnosti a optimálního pracovního, sociálního a rodinného života.
     


Možnost stažení dokumentů:

Následující dokumenty si můžete stáhnout, vyplnit, vytisknout a zaslat poštou či doručit osobně na výše uvedenou adresu. Veškeré potřebné dokumenty najdete pod tímto článkem.
 

 

Fotografie z našeho oddělení najdete pod článkem nebo ve fotogalerii:

 
Soubor ve formátu application/mswordŽádost o přijetí na LDN
Typ souboru: *.doc | Velikost souboru: 165KB | Počet stažení: 1610x
Uložit soubor
Soubor ve formátu application/pdfŽádost o přijetí na LDN
Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 70KB | Počet stažení: 2572x
Uložit soubor
Formát souboru neurčenInformace pacientům při přijetí do LDN 2016
Typ souboru: file | Velikost souboru: 569KB | Počet stažení: 146x
Uložit soubor
Autor: NSPKA | Počet přečtení: 18964x | Datum:28.04.2010

Pridat.eu

Přehled starších článků

LDN Orlová 1 

LDN Orlová 1

Zobrazeno: 5620x

LDN Orlová 2 

LDN Orlová 2

Zobrazeno: 4710x

LDN Orlová 3 

LDN Orlová 3

Zobrazeno: 4364x

LDN Orlová 4 

LDN Orlová 4

Zobrazeno: 6904x

LDN Orlová 5 

LDN Orlová 5

Zobrazeno: 4959x

LDN Orlová 6 

LDN Orlová 6

Zobrazeno: 4412x

LDN Orlová 7 

LDN Orlová 7

Zobrazeno: 4357x

LDN Orlová 8 

LDN Orlová 8

Zobrazeno: 4350x

LDN Orlová 9 

LDN Orlová 9

Zobrazeno: 4327x

LDN Orlová 10 

LDN Orlová 10

Zobrazeno: 5603x

LDN Orlová 11 

LDN Orlová 11

Zobrazeno: 5011x

LDN Orlová 12 

LDN Orlová 12

Zobrazeno: 7082x

LDN Orlová 13 

LDN Orlová 13

Zobrazeno: 8314x

LDN Orlová 14 

LDN Orlová 14

Zobrazeno: 6408x

LDN Orlová 15 

LDN Orlová 15

Zobrazeno: 4637x

LDN Orlová 16 

LDN Orlová 16

Zobrazeno: 4333x

LDN Orlová 17 

LDN Orlová 17

Zobrazeno: 6853x

LDN Orlová 18 

LDN Orlová 18

Zobrazeno: 5778x

LDN Orlová 19 

LDN Orlová 19

Zobrazeno: 4282x

LDN Orlová 20 

LDN Orlová 20

Zobrazeno: 4056x

LDN Orlová 21 

LDN Orlová 21

Zobrazeno: 4099x

LDN Orlová 22 

LDN Orlová 22

Zobrazeno: 3973x

LDN Orlová 23 

LDN Orlová 23

Zobrazeno: 4660x

LDN Orlová 24 

LDN Orlová 24

Zobrazeno: 4138x

LDN Orlová 25 

LDN Orlová 25

Zobrazeno: 3564x

LDN Orlová 26 

LDN Orlová 26

Zobrazeno: 3629x

LDN Orlová 27 

LDN Orlová 27

Zobrazeno: 3513x

LDN Orlová 28 

LDN Orlová 28

Zobrazeno: 3591x

LDN Orlová 29 

LDN Orlová 29

Zobrazeno: 3485x

LDN Orlová 30 

LDN Orlová 30

Zobrazeno: 3795x

LDN Orlová 31 

LDN Orlová 31

Zobrazeno: 3394x

LDN Orlová 32 

LDN Orlová 32

Zobrazeno: 3323x

LDN Orlová 33 

LDN Orlová 33

Zobrazeno: 3300x

LDN Orlová 34 

LDN Orlová 34

Zobrazeno: 3445x

LDN Orlová 35 

LDN Orlová 35

Zobrazeno: 3293x

LDN Orlová 36 

LDN Orlová 36

Zobrazeno: 3125x

LDN Orlová 37 

LDN Orlová 37

Zobrazeno: 3329x

LDN Orlová 38 

LDN Orlová 38

Zobrazeno: 3340x

LDN Orlová 39 

LDN Orlová 39

Zobrazeno: 3063x

LDN Orlová 40 

LDN Orlová 40

Zobrazeno: 3064x