20120120_dooffy_banner_324x153_011_zimni_akce_lekarny_004.jpg

LDN


Personální obsazení LDN (Léčebna dlouhodobě nemocných):

 
Primář:
MUDr. Stanislav Drastich    
                                                                      

 
Zástupce primáře:
MUDr. Pavel Dlouhý
 

 
Vrchní sestra:
Bc. Jana Kluzová
 

 
Sekretariát LDN:

Marcela Frývaldská
tel: 596 583 602
E-mail:fryvaldska@nspka.cz
 

 
Lékaři:

MUDr. Kawka Kazimír
MUDr. Štursová Jana
MUDr. Khazaal Adel

 

 
Sociálně zdravotní pracovnice:

Jana Formandlová
tel: 596 583 624
E-mail: formandlova@nspka.cz

Pavla Hrdinová
tel: 596 583 204
E-mail: phrdinova@nspka.cz
 


 

Léčebna je rozdělena na 4 stanice po 25-ti lůžkách, 2 oddělení jsou umístěny v hlavní budově nemocnice – LDN 2 na 6. patře a LDN 4 na 4. patře. Další 2 oddělení – zůstávají v osmipodlažní budově v areálu nemocnice a to – LDN 1 – 1. patro, v budově LDN se nachází 1 oddělení LDN - LDN 3 na 3 patře. V této budově i nadále zůstává Oddělení sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení a to na 7. patře.

Léčba je poskytována pacientům se stanovenou diagnózou, u kterých došlo ke zvládnutí akutního onemocnění a u nichž nelze důvodně očekávat zvrat stability zdravotního stavu vyžadující akutní lůžkovou péči. Léčebna poskytuje kvalitní ošetřovatelskou péči, včleňuje prvky fyzioterapie a ergoterapie k nácviku soběstačnosti při běžných denních činnostech a podporu v řešení sociální situace.

Pacienti jsou přijímáni na podkladě žádosti (viz. změnit – dokumenty ke stažení) a volné lůžkové kapacity.

O délce hospitalizace a jejím ukončení rozhoduje ošetřující lékař a primář zařízení. Klient se pak vrací do domácího prostředí a nebo je předán do péče jiného poskytovatele sociálních služeb (domov seniorů, apod.), kde má podány žádosti o přijetí. Čekací dobu na umístění v zařízeních sociální péče lze překlenout pobytem na Odd.sociálních služeb ve ZZ. OSS ve ZZ se nachází na 1.patře .

Klienti naší léčebny jsou převážně senioři, i když vyjímkou nejsou ani osoby kolem padesáti let.

Proto při péči v našem zařízení klademe důraz na týmovou spolupráci lékařů, zdravotnického personálu i sociálních pracovnic včetně pacienta samotného, ale i jeho příbuzných a osob blízkých.

 

Ergoterapie

Je pohybovou a psychologickou léčbou prostřednictvím vybraných činností s cílem dosáhnout co nejlepšího funkčního stavu, maximální soběstačnosti a optimálního pracovního, sociálního a rodinného života.
     


Možnost stažení dokumentů:

Následující dokumenty si můžete stáhnout, vyplnit, vytisknout a zaslat poštou či doručit osobně na výše uvedenou adresu. Veškeré potřebné dokumenty najdete pod tímto článkem.
 

 

Fotografie z našeho oddělení najdete pod článkem nebo ve fotogalerii:

 
Soubor ve formátu application/mswordŽádost o přijetí na LDN
Typ souboru: *.doc | Velikost souboru: 165KB | Počet stažení: 1099x
Uložit soubor
Soubor ve formátu application/pdfŽádost o přijetí na LDN
Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 70KB | Počet stažení: 2184x
Uložit soubor
Soubor ve formátu application/pdfInformace pacientům při přijetí do LDN
Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 37KB | Počet stažení: 1469x
Uložit soubor
Autor: NSPKA | Počet přečtení: 13476x | Datum:28.04.2010

Pridat.eu

Přehled starších článků

LDN Orlová 1 

LDN Orlová 1

Zobrazeno: 3903x

LDN Orlová 2 

LDN Orlová 2

Zobrazeno: 3268x

LDN Orlová 3 

LDN Orlová 3

Zobrazeno: 3106x

LDN Orlová 4 

LDN Orlová 4

Zobrazeno: 5011x

LDN Orlová 5 

LDN Orlová 5

Zobrazeno: 3630x

LDN Orlová 6 

LDN Orlová 6

Zobrazeno: 3149x

LDN Orlová 7 

LDN Orlová 7

Zobrazeno: 3108x

LDN Orlová 8 

LDN Orlová 8

Zobrazeno: 3136x

LDN Orlová 9 

LDN Orlová 9

Zobrazeno: 3044x

LDN Orlová 10 

LDN Orlová 10

Zobrazeno: 3519x

LDN Orlová 11 

LDN Orlová 11

Zobrazeno: 3523x

LDN Orlová 12 

LDN Orlová 12

Zobrazeno: 4654x

LDN Orlová 13 

LDN Orlová 13

Zobrazeno: 5727x

LDN Orlová 14 

LDN Orlová 14

Zobrazeno: 4491x

LDN Orlová 15 

LDN Orlová 15

Zobrazeno: 3048x

LDN Orlová 16 

LDN Orlová 16

Zobrazeno: 3054x

LDN Orlová 17 

LDN Orlová 17

Zobrazeno: 3659x

LDN Orlová 18 

LDN Orlová 18

Zobrazeno: 3302x

LDN Orlová 19 

LDN Orlová 19

Zobrazeno: 3032x

LDN Orlová 20 

LDN Orlová 20

Zobrazeno: 2866x

LDN Orlová 21 

LDN Orlová 21

Zobrazeno: 2883x

LDN Orlová 22 

LDN Orlová 22

Zobrazeno: 2818x

LDN Orlová 23 

LDN Orlová 23

Zobrazeno: 3364x

LDN Orlová 24 

LDN Orlová 24

Zobrazeno: 2948x

LDN Orlová 25 

LDN Orlová 25

Zobrazeno: 2552x

LDN Orlová 26 

LDN Orlová 26

Zobrazeno: 2676x

LDN Orlová 27 

LDN Orlová 27

Zobrazeno: 2518x

LDN Orlová 28 

LDN Orlová 28

Zobrazeno: 2579x

LDN Orlová 29 

LDN Orlová 29

Zobrazeno: 2476x

LDN Orlová 30 

LDN Orlová 30

Zobrazeno: 2569x

LDN Orlová 31 

LDN Orlová 31

Zobrazeno: 2409x

LDN Orlová 32 

LDN Orlová 32

Zobrazeno: 2343x

LDN Orlová 33 

LDN Orlová 33

Zobrazeno: 2350x

LDN Orlová 34 

LDN Orlová 34

Zobrazeno: 2378x

LDN Orlová 35 

LDN Orlová 35

Zobrazeno: 2352x

LDN Orlová 36 

LDN Orlová 36

Zobrazeno: 2241x

LDN Orlová 37 

LDN Orlová 37

Zobrazeno: 2356x

LDN Orlová 38 

LDN Orlová 38

Zobrazeno: 2343x

LDN Orlová 39 

LDN Orlová 39

Zobrazeno: 2178x

LDN Orlová 40 

LDN Orlová 40

Zobrazeno: 2169x