Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

NsP Karviná-Ráj jde cestou zvyšování kvality a bezpečí poskytované péče. K dosažení komplexní a profesionální péče zavádíme systémy řízení kvality.
V NsP Karviná-Ráj probíhají také pravidelné interní audity, které se zaměřují na kontrolu shody s požadavky legislativy, jednotlivých norem i standardů.
Více informací najdete uvnitř přiloženého dokumentu (PDF) NsP Karviná-Ráj jde cestou zvyšování kvality a bezpečí poskytované péče. K dosažení komplexní a profesionální péče zavádíme systémy řízení kvality.
V NsP Karviná-Ráj probíhají také pravidelné interní audity, které se zaměřují na kontrolu shody s požadavky legislativy, jednotlivých norem i standardů.
Více informací najdete uvnitř přiloženého dokumentu (PDF)