20110118_dooffy_banner_324x153_LDN_orlova_volne_mista.jpg

Hematologické laboratoře

 

Zdravotnická laboratoř je akreditovaná ČIA dle normy ČSN EN ISO 15189:2007 pod číslem 8209.

Laboratoře hematologického oddělení zajišťují komplexní hematologické a hemokoagulační vyšetření. Dále vyšetření autoimunity a některá imunologická vyšetření. V laboratořích se pracuje s vysoce kvalitními diagnostickými soupravami a přístroji. Kvalita práce je pravidelně sledována ve vnitřním i vnějším hodnocení kontroly kvality (SEKK, ECAT, SZÚ).
 
 

Hematologická laboratoř


(tel. 596 383 498)

Provozní doba: 6.30 - 15.00 hodin
 


Základní vyšetření:

 • krevní obraz s pětipopulačním diferenciálem
 • mikroskopický diferenciální rozpočet
 • retikulocyty 
 • sternální punkce
   

Vyšetření buněčných elementů v tělních tekutinách:

 • výpotek
 • likvor
 • peritoneální dialyzát
   

Cytologická a cytochemická vyšetření:

 • stanovení železa v buňkách (siderocyty, sideroblasty)
 • stanovení alkalické fosfatázy
   

Vyšetření hemolytických anémií:

 • osmotická rezistence erytrocytů
 • PINK test
      

Laboratoř koagulace 


(tel. 596 383 630)

Provozní doba: 6.30 - 15.00 hodin

 

Základní koagulační vyšetření:

 • PT (INR)
 • aPTT
 • fibrinogen
 • D-dimery
 • antitrombin
 • anti-Xa 
   
Vyšetření koagulačních faktorů:
 • vWF:Ag
 • vWF:Act
 • faktory II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII

Trombofilní markery:
 • Lupus antikoagulans
 • protein C
 • protein S
 • APC rezistence

Vyšetření primární hemostázy:
 • Col/Epi
 • Col/ADP
 • P2Y12 (rezistence na clopidogrel)

Fibrinolytický systém:
 • plasminogen
 • α2-antiplazmin
   
 

Laboratoř klinické imunologie


(tel. 596 383 233)

Provozní doba: 6.30 - 15.00 hodin
 
 

Základní autoimunitní vyšetření:

 • ANA
 • anti-ENA
 • ANCA
 • anti-dsDNA
 • ANA/ENA profil
 • ANCA profil
 • anti-CCP
 • RF
 • APA
 • AMA
    

Specifické autoimunitní vyšetření:
 • autoimunitní hepatopatie
 • anti-GBM
 • APCA/anti-IF
 • screening celiakie
  • anti-tTG IgA, IgG
  • anti-DGP IgA, IgG
  • anti-EMA IgA, IgG
 • screening IBD


Imunofenotypizace lymfocytů:
 • CD3, CD4, CD8, CD(16+56), CD19, HLA-DR
 • CD57
 • HLA B27


Vyšetření nespecifické imunity
 • aktivita komplementu CH50
 • fagocytóza kvasinek
 • oxidativní vzplanutí neutrofilů
 
 
Infekční sérologie
 • anti-borélie
 • anti-Chlamydia trachomatis
 • anti-Chlamydophila pneumoniae


Hematologická ambulance


V hematologické ambulanci jsou dispenzarizováni pacienti s anemickým syndromem (anemie nutriční, hemolytické, anemie chronických onemocnění), sekundární polyglobulií, hemosiderosou, leukopeniemi a trombocytopeniemi. Je prováděna diferenciální diagnosa uzlinových syndromů, splenomegalií, leukocytos a trombocytémií. Ćást pacientů tvoří nemocní s poruchami krevní srážlivosti (hemofilie, Willebrandův sy, vaskulopatie) a s trombofilními stavy (antifosfolipidový sy, Leidenská mutace f. V, mutace protrombinu a další vrozené i získané trombofilie). Na léčbu pacientů v ambulanci klinické hematologie navazují další léčebné programy (léčebné venepunkce a cytaferézy, chelatační terapie při známkách přetížení organismu železem).

Dále jsou zde dispenzarizování pacienti s hematoonkologickými chorobami.

Jedná se o pacienty s akutními leukémiemi, myeloproliferačními nemocemi (pravá polycytémie, essenciální trombocytémie, chronická myeloidní leukémie a osteomyelofibrosa), lymfoproliferačními nemocemi (M.Hodgkin, non-Hodgkinské lymfomy, chronická lymfatická leukémie, mnohočetný myelom a jiné monoklonální gamapatie) a pacienti s myelodysplazií. Pacienti jsou léčeni převážně ambulantně, v případě potřeby je léčba vedena ve spolupráci s hematoonkologickým centrem NsP Havířov

Pacientům je poskytována základní hematologická péče, v některých případech péče následná, navazující na specializovanou péči (vysoce agresivní chemoterapeutické režimy, transplantační léčba) poskytovanou na hematologických klinikách fakultních nemocnic (FN Olomouc, FN Brno a FN Ostrava).

 
 
Autor: NSPKA | Počet přečtení: 5344x | Datum:25.04.2010

Pridat.eu

Přehled starších článků