dooffy_Z003_aktuality_nspka_lekarny_akcni_nabidka.jpg

Hematologická ambulance


Personální obsazení:

 
Primář:
MUDr. Daniel Janek
                                                                           

 
Zástupce primáře:
MUDr. Jolanta Macurová
 

 
Sestra:
Gražyna Mecová
 

 
Telefon lékař:
596 383 574

Telefon sestra:
596 383 575
 Ordinační hodiny:

     
Pondělí: 07:00 - 11:30 hod.
odběry (jen do 10:00) a aplikace injekcí
  13:00 - 14:30 hod.
ambulance pro zvané pacienty
Úterý: 07:00 - 08:00 hod.
odběry a aplikace injekcí
  08:00 - 11:30 hod.
ambulance
Středa: 07:00 - 08:00 hod.
odběry a aplikace injekcí
  08:00 - 11:30 hod.
ambulance
Čtvrtek: 07:00 - 08:00 hod.
odběry a aplikace injekcí
  08:00 - 11:30 hod.
ambulance
  13:00 - 14:30 hod.
ambulance pro zvané pacienty
Pátek: 07:00 - 08:00 hod.
odběry a aplikace injekcí
  08:00 - 11:00 hod.
ambulance pro nové a zvané pacienty
     V hematologické ambulanci jsou dispenzarizováni pacienti s anemickým syndromem (anemie nutriční, hemolytické, anemie chronických onemocnění), sekundární polyglobulií, hemosiderosou, leukopeniemi a trombocytopeniemi. Je prováděna diferenciální diagnosa uzlinových syndromů, splenomegalií, leukocytos a trombocytémií. Ćást pacientů tvoří nemocní s poruchami krevní srážlivosti (hemofilie, Willebrandův syndrom, vaskulopatie) a s trombofilními stavy (antifosfolipidový syndrom, Leidenská mutace f. V, mutace protrombinu a další vrozené i získané trombofilie).

Dále jsou zde dispenzarizování pacienti s hematoonkologickými chorobami. Jedná se o pacienty s akutními leukémiemi, myeloproliferačními nemocemi (pravá polycytémie, essenciální trombocytémie, chronická myeloidní leukémie a osteomyelofibrosa), lymfoproliferačními nemocemi (M.Hodgkin, non-Hodgkinské lymfomy, chronická lymfatická leukémie, mnohočetný myelom a jiné monoklonální gamapatie) a pacienti s myelodysplazií. Pacienti jsou léčeni převážně ambulantně, v případě potřeby je léčba vedena ve spolupráci s oddělením klinické hematologie v NsP Havířov, nebo jsou hospitalizováni na lůžkových odděleních Nemocnice s poliklinikou v Karviné-Ráji.

Na léčbu pacientů v ambulanci klinické hematologie navazují další léčebné programy (léčebné venepunkce a cytaferézy, chelatační terapie při známkách přetížení organismu železem, intravenózní aplikace léků (např. železa, imunoglobulinů), aplikace transfuzních přípravků (červených krvinek, krevních destiček) a krevních derivátů (např. faktorů kreního sražení).

Pacientům je poskytována základní hematologická péče, v některých případech péče následná, navazující na specializovanou péči (vysoce agresivní chemoterapeutické režimy, transplantační léčba) poskytovanou na hematologických klinikách fakultních nemocnic (FN Olomouc, FN Brno a FN Ostrava), úzce spolupracujeme také s lůžkovým oddělením klinické hematologie v NsP Havířov.


 

 
Autor: NSPKA | Počet přečtení: 11271x | Datum:26.04.2010

Pridat.eu

Přehled starších článků