dooffy_Z001_aktuality_nspka_lekarny_akcni_nabidka.jpg

Dětské oddělení


Personální obsazení dětského oddělení:

 
Primář:
MUDr. Lenka Böhmová         
 

 
Zástupce primáře:
MUDr. Barbara Widenková
 

 
Staniční sestra novorozenci:
Mgr. Ivana Gulisová
tel. 596383248, 596383275
e-mail: gulisova@nspka.cz

Staniční sestra dětská JIP:
Monika Nivnická
tel. 596383228
e-mail: nivnicka@nspka.cz

Staniční setra oddělení kojenců a větších dětí
Bc. Renáta Paszková
tel.596383141, 596383144
e-mail: paszkova@nspka.cz


 

 
Dokumentace:
Dagmar Katrinioková
tel.: 596 383 647

 

 
Lékaři:
MUDr. Halina Franková
MUDr. Hana Spáčilová
MUDr. Kristina Poločková
MUDr. Iveta Hanková
MUDr. Jana Sýkorová
MUDr. Urszula Michníková

 


 
Dětské oddělení vzniklo v roce 1956. Zajišťuje a poskytuje komplexní péči o nemocné děti ve věku od 0 do 19 let. Pracuje zde 8 lékařů, 33 SZP a 5 NZP.

V současné době má dětské oddělení tyto stanice: novorozenecké, kojenecké, větší děti a dětskou JIP, a čtyři dětské odborné ambulance, které zajišťují pravidelnou péči o dispenzarizované pacienty. Naše oddělení ročně hospitalizuje přes 2 000 pacientů a 1 000 doprovodů dětí.

 
 
 

Oddělení větších dětí

 
Staniční sestra: Bc. Renáta Paszková

tel. 596 383 144

Na oddělení větších dětí jsou k dispozici, 1 třílůžkový, 1 jednolůžkový a 7 dvoulůžkových pokojů. Čtyři pokoje jsou vybaveny televizorem.
 

 
Jsou zde přijímány děti:

  • s respiračními onemocněními,
  • s onemocněními ledvin a močových cest,
  • s onemocněními zažívacího traktu,
  • přicházející k operačním zákrokům,
  • přijaté k celkovému vyšetření a sledování.


Součástí oddělení je i škola při nemocnici, kde probíhá výuka dětí, jejichž zdravotní stav výuku dovoluje.

Kreslené pohádkové postavičky, výtvarné dekorace na zdech a vybavená herna s televizí našim pacientům pobyt v nemocnici zpříjemňují.
  
 

Kojenecké oddělení


Staniční setra oddělení kojenců: Bc. Renáta Paszková

tel. 596 383 141

Zde máme k dispozici 2 pokoje pro samostatné děti a 9 pokojů pro pobyt matky s dítětem z nichž většina je vybavena dřevěnou skřínkou s kojeneckou vaničkou, přebalovacím stolem a televizorem. Lůžka pro matky jsou plně využívána a občas je jejich kapacita nedostačující.

Skladba nemocných pacientů se od oddělení velkých dětí liší pouze věkem, zde jsou děti ve věku od 0 do 3 let.

Na oddělení leží i matky s dětmi staršími než 3 roky. 

JIP dětského oddělení


Staniční sestra dětská JIP: Monika Nivnická

tel. 596 383 146

Tady jsou hospitalizovány děti všech věkových kategorií tj. od 0 do 19 let, které vyžadují intenzivní terapii. Jsou to převážně děti s těžkými, život ohrožujícími infekcemi. Monitorujeme pomocí nejmodernějšího přístrojového vybavení základní životní funkce, jednak dětí primárně těžce nemocných, jednak dětí, které se podrobily anestezii a operačnímu zákroku v naší nemocnici. Proto úzce spolupracujeme s operačními obory: oční, chirurgie, urologie. 

Ročně je zde hospitalizováno kolem 800 dětí, z toho téměř polovina s vážnými nemocemi dýchacího systému.

V nočních hodinách od 22 do 7 hod rána zajišťuje naše oddělení i pohotovostní službu pro město Karviná, Orlová, Bohumín a přilehlé okolí měst.

Návštěvní hodiny na našem oddělení jsou denně od 14:30 – 17:30 hodin. Po domluvě s ošetřujícím lékařem jsou možné individuální návštěvy.

Hospitalizovaným malým pacientům rozdáváme panenky KIWANIS, které si mohou děti pokreslit dle své fantazie.

Každoročně je pro naše nemocné děti připravována Mikulášská nadílka.
 
 

Novorozenecké oddělení


Staniční setra novorozenci: Mgr. Ivana Gulisová

tel. 596 383 275

Na úseku novorozeneckém máme k dispozici 16 lůžek, jimiž zajišťujeme péči o nové občánky našeho města a blízkého okolí. V průměru se v naší porodnici ročně narodí kolem 800 dětí. Na novorozeneckém úseku pracuje laktační poradkyně, jejichž služeb mohou maminky využívat i po propuštění z nemocnice. Každá postýlka je vybavena apnoe monitorem, který slouží ke sledování životně důležitých funkcí.

Naše porodnice s novorozeneckým oddělením má statut Baby Friendly Hospital.


Péče o miminko po porodu
 

  • podporujeme bonding ( navázání emoční vazby mezi matkou a dítětem ihned po porodu ) dle možností
  • dodržujeme „ Deset kroků k úspěšnému kojení „
  • na novorozeneckém oddělení pracuje laktační poradkyně, jejichž služeb mohou maminky využívat i po propuštění z nemocnice a to na tel. čísle 731 505 348 po celých 24 hodin
  • plný rooming – in.

 

Našim cílem je spokojený dětský pacient a jeho rodiče.POKYNY PRO RODIČE ZDE
Děti se u nás léčí i humorem


Profesionální zdravotní klauni chodí každé pondělí pobavit a rozptýlit malé pacienty dětského oddělení. Děti se tak pravidelně podrobují měření dobré nálady, kontrole barvozrakosti, transplantaci červeného nosu nebo čištění špatných myšlenek.

S nápadem zdravotních klaunů přišlo do naší nemocnice Občanské sdružení zdravotní klaun, které má v celé republice na 21 zdravotních klaunů. Ti ročně navštíví více než 15 000 dlouhodobě nemocných dětí, aby jim zpestřili a ulehčili jejich pobyt v nemocnici. Zdravotní klauni jsou profesionální umělci, školení pro práci v nemocničním prostředí. Klauniády probíhají na pokojích v úzké spolupráci s lékaři a zdravotními sestrami.

 


 

Medaile pro děti


Děti z mateřské školy na ulici Kpt. Jaroše vyrobily pro pacienty Dětského oddělení nemocnice s poliklinikou v Karviné-Ráji medaile za statečnost. S nápadem přišla učitelka Věra Kohoutová.


 


 

Dětem na našem oddělení čtou populární osobnosti


V rámci projektu Celé Česko čte dětem navštívili naší nemocnici herci Městských divadel pražských - divadla ABC Lukáš Jurek a Lucie Pernetová. Hlasité předčítání v přátelské atmosféře je spolehlivý a účinný způsob, jak se může čtení stát pro dítě stejně přitažlivým, či dokonce ještě přitažlivějším než televize. Právě to je ta správná cesta, jak dát dítěti pocítit jeho důležitost, projevit mu svou lásku, nenásilně rozvíjet jeho jazykové dovednosti a všeobecné vědomosti a formovat jeho vlastní návyk a potřebu číst si s chutí rovněž v dospělosti.

 
 


 

Den dětí s fotbalisty


Fotbalisté MFK OKD Karviná přišli v pondělí 1.6.2009 potěšit malé pacienty dětského oddělení NsP Karviná-Ráj. Ke Dni dětí jim přinesli nejen celou řadu dárků, ale také trpělivě odpovídali na celou řadu všetečných otázek.
 

 
 
Autor: Dooffy | Počet přečtení: 18200x | Datum:25.04.2010

Pridat.eu

Přehled starších článků