dooffy_aktuality_nspka_akce_banner_na_plot_1500.jpg

Chirurgické oddělení OrlováPersonální obsazení:

 
Primář:
MUDr. Tomáš Skoblej
tel.596 583 387
e-mail: skoblej@nspka.cz
 

 
Zástupce primáře:
MUDr. Daniel Placzek
tel.596 583 392
e-mail: placzek@nspka.cz
 

 
Staniční sestra oddělení:
Soňa Kacířová
tel.596 583 400
e-mail: kacirova@nspka.cz


Staniční sestra ambulance:
Mgr. Eva Trubková
tel.: 596 583 388
e-mail: trubkova@nspka.cz


Staniční sestra JIP:
Mgr. Soňa Fojtíková
tel. 596 583 408
e-mail: fojtikova@nspka.cz
 

 
Sekretariát chirurgického oddělení - dokumentace:
Marcela Bobreková
tel.: 596 583 389
e-mail: chirurgie-orl@nspka.cz
 

 
Lékaři:
MUDr. Libor Březina
MUDr. Pavel Byrtus
MUDr. Hana Kouřilová
MUDr. Stanislav Drastich
Doc. MUDr. Bohuslav Chwajol CSc.
MUDr. Godinho Gaspar
MUDr. Kamil Jurkovič
MUDr. Eva Sadílková
MUDr. Miroslav Zajíček

 ODBORNÉ AMBULANCE CHIRURGICKÉHO ODDĚLENÍ


Objednávky na tel. čísle: 596 583 468


Pondělí 7.00 - 11.30 12.00 - 14.00 Cévní poradna as.MUDr.Placzek
  12.00 - 14.00
(převazovna)
Poradna pro chronické rány a defekty MUDr.Kouřilová
MUDr.Sadílková
s.Malecká

Úterý 10.00 - 11.30 12.00 - 14.00 Kýlní poradna
Proktologická ambulance
Pooperační dispenzář
Prim.MUDr.Skoblej

Středa  8.00 - 9.30   Mammologická poradna MUDr.Kouřilová
MUDr.Zajíček
 9.30 - 11.30   Operační výkony MUDr.Sadílková
MUDr.Kouřilová
   12.00 - 14.00 Poradna pro chronické rány a defekty MUDr.Kouřilová
MUDr.Sadílková
s.Malecká

Čtvrtek 7.00 - 11.30 12.00 - 13.00 Cévní poradna as.MUDr.Placzek
  13.00 - 14.00 Chirurgie štítné žlázy MUDr. Sadílková

Pátek   12.30 - 14.00 Traumatologická poradna MUDr.Godinho Gaspar

         


Chirurgické oddělení naší akreditované nemocnice poskytuje péči v rozsáhlém spektru všeobecné chirurgie, traumatologie i urologie.


Chirurgická lůžka jsou situována ve dvou patrech monobloku nemocnice (4. a 6. patro) , což umožňuje odpovídající oddiferencování aseptického a septického spektra případů.


V části polikliniky jsou situovány dvě chirurgické ambulance z nich jedna funguje v režimu chirurgicko-traumatologické ambulance s nepřetržitým provozem nabízející trvalo chirurgickou-traumatologickou péčí s návazností na oddělení a operační sály. Druhá chirurgická ambulance slouží specializovaným poradnám a dispenzárním ambulancím ( cévní- chirurgická, mammologická, kylní, onko-chirurgický dispenzář, proktologická, a traumatologická poradna, poradna pro chirurgii štítné žlázy ).

Součástí ambulantního traktu je specializovaná ambulance- poradna pro léčbu chronických ran a stomická poradna vedená lékařem a sestrou specialistkou pro léčbu chronických ran a defektů.


V břišní operativě i operativě břišních kýl jednoznačně upřednostňujeme miniinvazivní laparoskopické přístupy, vedoucí ke snížení pooperačního dyskomfortu našich klientů, výraznému zkrácení délky hospitalizace a rychlejšímu návratu do domácího prostředí a k běžnému životu. Komfortu, kvalitě a bezpečí pro pacienty slouží i čerstvě zrekonstruovaný a kvalitně vybavený operační trakt novou a nadstandardní laparoskopickou technikou a instrumentariem, široké spektrum staplerů (mechanických šijících strojů) jak pro otevřenou, tak i laparoskopicku operativu a díky letité ortopedické tradici kostní operativy v Orlové i nadstandardně vybaveným instrumentariem a implantáty. Bezpečí, kvalitě i urychlení operačních výkonů slouží harmonický skalpel /ultrazvukový skalpel /. Aktualizované spektrum moderních kýlních implantátů umožňuje individualizovat operační postup u každého pacienta tak, aby bylo zvoleno řešení ideální pro daný případ, samozřejmě moderní beznapěťovou technikou. V návaznosti na letitou tradici cévně-chirurgické ambulanci máme komplexně zpracovanou konservativní i operační léčbu varixů dolních končetin. Nově oddělení rozšířilo spektrum léčby chronických ran a defektů o tzv. podtlakovou léčbu - tzv. V.A.C ( vakuum assisted closure) a nabízí tyto moderní léčebné postupy jak pro hospitalizované, tak i pro indikované-ambulantní pacienty. Urologickou operativu, péči o urologické pacienty na oddělením, JIP i v ambulantní sféře zaštiťují dva renomovaní urologové, z nichž jeden trvale aktivně působí jako vysokoškolský učitel.

V řešení pokročilých stádií hemoroidů jednoznačně preferujeme moderní metody zejména Longovu techniku /PPH/. Trvalou součástí operačního spektra je operativa štítné žlázy v úzké spolupráci s endokrinologickou ambulanci interního oddělené naší nemocnice a ostatními rajónními endokrinology. U pacientů po onkochirurgických operacích pro zhoubný nádor spolupracujeme úzce s komplexním onkologickým centrem Fakultní nemocnice v Ostravě. Řešíme benigní i maligní choroby prsu včetně standardizovaných postupů na sentinelové uzlině a podpažních lymfatických uzlinách . Trvalou součástí týmu lékařů je atestovaný nutricionista , díky čemuž je již v předoperačním období věnována maximální pozornost nutričnímu stavu pacientů, vše s cílem minimalizovat perioperační riziko s možností následného ambulantního pokračování intervence a dohledu v nutriční ambulanci naší nemocnice. U indikovaných případů jsme zastánci moderního chirurgického konceptu ERAS-fast track( „ časná rekonvalescence po chirurgickém výkonu „ ).


Oddělení úzce spolupracuje s gastro-enterologickou ambulancí a endoskopickým pracovištěm orlovské nemocnice. Oddělení v kooperaci s nutriční ambulancí řeší endoskopicky neřešitelné stavy i komplikace těžkých malnutricí. Unikátnost a rozsah tří stanic intenzivní péče (ARO,DIP,NIOP) naší nemocnice s krajskou spádovostí a významem předurčuje intenzivní chirurgickou konsiliární i operační péči o kriticky nemocné.


Pacienti po rozsáhlejších operačních výkonech, pacienti septičtí, traumatologičtí a všichni u nich hrozí či již dochází k selhávání základních životních funkcí jsou umístěni na lůžkách kvalitně vybavené mezioborové chirurgicko-ortopedické JIP s event. přímou návazností na oddělení anestézie a intenzivní medicíny.


Plně akceptujeme a preferujeme koncept tzv. bezkrevní medicíny uplatňováním miniinvazivních operačních postupů.

Ambulantním i hospitalizovaným pacientům jsou plně k dispozici specializované sestry a příslušným vzděláním pro hojení chronických defektů a stomická specialistka.


Oddělení v zájmu komfortu pacientů disponuje zejména dvoulůžkovými, (maximálně třílůžkovými ) pokoji. Všechny pokoje jsou čerstvě vybaveny novými polohovatelnými postelemi. Všechny pokoje mají k dispozici bezplatné WIFI připojení.


Provoz chirurgie včetně nepřetržité chirurgické služby zajišťuje tým zkušených a erudovaných lékařů, z nichž má naprostá většina maximální chirurgickou erudici (specializovanou způsobilost v oboru a v řadě případů i atestací nadstavbové) a zdravotních sester s odpovídajícími atestacemi v oboru , zařazených do celoživotního vzdělávacího cyklu a maximální snahou pracovat v režimu Evidence Based Medicine. (medicíny založené na důkazech)


Nabízíme pacientům minimální čekací doby k plánovaným operačním výkonům, individualizovaný, pacientovi přizpůsobený přístup.

Naším cílem je spokojený, kvalitně a bezpečně ošetřený pacient, který se v případě zdravotních potíží s důvěrou obrátí na naše pracoviště

Budeme rádi za veškeré připomínky, poznámky a návrhy, které můžete adresovat písemně, či elektronicky na mailovou adresu primáře oddělení.
 
Autor: Dooffy | Počet přečtení: 17240x | Datum:28.04.2010

Pridat.eu

Přehled starších článků