dooffy_aktuality_nspka_akce_banner_na_plot_1500.jpg

ARO


Personální obsazení Anesteziologicko-resuscitačního oddělení (ARO):

  Primář:
MUDr. Bělík Zdeněk

Zástupce primáře:
MUDr. Zajíček Miroslav
 

 
Vrchní staniční sestra:
Marcela Robotková
tel.: 596 383 445
e-mail: robotkova@nspka.cz

Staniční sestra anestezie a dospávacího pokoje:
Uršula Zielinová
e-mail: zielinova@nspka.cz
 

 
Lékaři:
MUDr. Vojkůvková Radmila
MUDr. Vavříková Petra
MUDr. Poláková Erika
MUDr. Novická Lenka

 


Z historie: 

Počátky anestézie v NsP Karviná – Ráj jsou podobně jako ve většině nemocnic spjaty schirurgickým oddělením. Již v r. 1962 byl lékař chir. odd. MUDr. Milan Juchelka jmenován ústavním anesteziologem. O rok později se stal prvním primářem anesteziologie v okrese Karviná a jeho vrchní sestrou byla Gertruda Sklenářová. Po otevření NsP Havířov v r. 1969 přešli oba do Havířova a na primářské místo v Karviné-Ráji přišla z Městské nemocnice Ostrava-Fifejdy MUDr. Lidie Szeligová.

Ta zde dále rozvíjela anesteziologickou činnost v rámci nelůžkového ARO spolu s lékaři MUDr. Matouškem, MUDr. Juřicovou, později MUDr. Duškem, MUDr. Vránou a MUDr. Ondrou. Vrchní sestrou byla v té době Anna Sekaninová. V r. 1977 odjíždí MUDr. Szeligová na dlouhodobou expertizu do Kuvajtu a na místo primáře je povolán MUDr. Milan Ježek z ARO NsP Havířov. Ten zde působí jen dva roky a v r. 1979 přechází na nově otevřené lůžkové ARO v NsP Orlová – Lutyně i s vrchní sestrou Sekaninovou a lékaři MUDr. Duškem a MUDr. Hříbalem.

V roce 1980 se stává primářem v NsP Karviná – Ráj MUDr. Petr Ranocha, který do té doby vedl Rychlou záchrannou službu v Karviné – Ráji. Vrchní sestrou je ustanovená Marta Kožuszniková. ARO funguje dále jako nelůžkové, resuscitační péče je prováděná jen formou konziliární a pacienti, kteří vyžadují ventilační léčbu, jsou odesíláni do NsP Orlová. V roce 1984 odjíždí MUDr. Ranocha pracovně na Maltu a jeho zastupováním je pověřen MUDr. Ivo Hříbal, který se vrací do Karviné z NsP Orlova – Lutyně.

V r. 1987 oznamuje MUDr. Ranocha svoji emigraci do Švédska a novým primářem je jmenován MUDr. Hříbal. Ten se počátkem 90. let po změně vedení NsP snaží vybudovat lůžkové ARO. V letech 1992-1993 také on odjíždí za prací do Kuvajtu, stále nelůžkové ARO vede v té době jeho zástupkyně MUDr. Hana Dedková.

Pokračuje v úsilí o vznik lůžkové stanice v prostorách původně plánované JIP infekčního pavilonu v areálu NsP. Dne 22.11. 1993 se konečně i NsP Karviná dočkala vlastního lůžkového ARO. Je vybaveno jen 2-ma novými ventilátory zn. BEAR a jedním starším EDAM-em, monitory Nihon – Kohden. Kapacita je 5 lůžek. V těchto po mnoha stránkach nevyhovujících prostorách , značně vzdálených od centrálního monobloku, funguje lůžkové ARO přes 10 let až do jara r. 2004.

MUDr. Hříbal působí jako primář na ARO do r. 2001, kdy ho ve funkci střídá MUDr. Ivo Pospíšil. Ten otevírá v březnu r. 2004 nové lůžkové ARO v přízemí centrálního monobloku. Nové ARO je vybaveno 4-mi ventilátory Evita Drager, ponechává si 2 starší ventilátory a je osazeno monitorovací soustavou Siemens. Má celkem 6 lůžek. Každé je umístěno v samostatném uzavřeném boxu. Ročně se na lůžkách vystřídá 160-180 pacientů s různými diagnózami. Od r. 2005 do r. 2008 vede odd. opět MUDr. Ivo Hříbal. Anesteziologická činnost spočívá v zajištění asi 4500 celkových a regionálních anestezií ročně, přičemž podíl regionálních blokád má stoupající tendenci. Epidurální porodní analgezie provádí zatím v omezeném rozsahu u indikovaných rodiček. Od dubna 2008 řídí ARO primářka MUDr. Martina Vrublová, ve funkci vrchní sestry zůstává stále Marta Kožuszniková. V srpnu 2012 přebírá oddělení MUDr. Zdeněk Bělík, který současně vede oddělení ARO v Orlové.


Charakteristika oddělení:

Na anesteziologicko-resuscitačním oddělení nemocnice Karviná Ráj poskytujeme standardní anesteziologickou, resuscitační a algeziologickou péči pacientům v oblasti okresu Karviná a blízkého okolí. Jsme akreditované pracoviště s možností dalšího vzdělávání lékařů i sester.
 


 


Anesteziologická část:

Ročně podáváme kolem 4670 anestezií pro potřeby 8 oddělení naší nemocnice. Zajišťujeme anesteziologickou péči u výkonů charakteru radikálního, paliativního, diagnostického i terapeutického na 5-ti operačních sálech. Součástí anesteziologické péče je kvalitní předoperační vyšetření a premedikace pacienta jež prochází anesteziologickou ambulancí.

Kvalifikovaný anesteziologický tým (lékař anesteziolog a anesteziologická sestra) pak během anestezie průběžně monitorují vitální funkce pacienta. Na všech operačních sálech disponujeme technikou umožňující bezpečné podávání anestezie sofistikovanými anesteziologickými přístroji, metodou tzv.“low-flow“. Poskytujeme celkové anestezie v celém spektru rozsahu s využitím moderních preparátů a anesteziologických technik. Asi 15-20% podaných anestezií tvoří tzv.regionální (místní) anestezie, tj. anestezie bez navození ztráty vědomí, (pro vybrané operační výkony, vč.porodní analgesie). Poanestetická péče o nemocné v bezprostředním pooperačním období je až do jistého odeznění účinků anestetik zajištěna na dospávacím pokoji s 6 lůžky, který je umístěn na 4. patře monobloku. Cílem péče anesteziologického týmu je spokojený a analgeticky dobře zajištěný pacient.


Anesteziologická ambulance:

Provádíme základní anesteziologické předoperační vyšetření u plánovaných operací. Anesteziolog posuzuje celkový zdravotní stav pacienta a způsobilost k operačnímu výkonu. Navrhuje předoperační přípravu a doplňující vyšetření.Pacient je seznámen s optimálním způsobem
anestezie. V ranních hodinách jsou přednostně vyšetřeni pacienti k akutním operacím.

Ambulance zajišťuje rovněž konziliární službu u lůžka pacienta.

Ordinační hodiny: 8 - 12 12.30 - 14.30

Tel.: 596383278 sestra, 596383168 lékař
 
 Lůžková část anesteziologicko-resuscitačního oddělení:

Disponujeme 5-ti plně vybavenými lůžky, zajišťujeme komplexní diagnostiku a léčbu pacientů v kritických stavech s náhlým selháním jedné nebo více základních životních funkcí (vědomí, dýchání, oběhu) u nichž je nutno tyto funkce podporovat nebo uměle nahrazovat. Stavební uspořádání stanice umožňuje boxový systém ošetřování, to znamená, že je minimalizováno riziko přenosu infekce mezi pacienty. Péče o kriticky nemocné je poskytována dle tzv.léčebných protokolů, které standardizují tuto péči na vysokou úroveň.

Široké spektrum onemocnění zahrnuje nemocné s interními, chirurgickými a neurologickými diagnózami. Oddělení disponuje speciálními přístroji, které jsou určeny jak k monitoraci, tak podpoře orgánových funkcí. Nedílnou součástí každého lůžka je monitor, ventilátor, infusní pumpy, lineární dávkovače pro aplikaci farmak. V případě selhání ledvin je na oddělení v zápůjčce přístroj k provedení dialýzy či hemofiltrace. Lůžka jsou vybavena antidekubitární matrací s cílem minimalizovat vznik proleženin, kterými jsou pacienti v kritických stavech extrémně ohroženi.
 
 

Návštěvní hodiny:

Každý den od 14:30 - 17:30 hod., mimo stanovené návštěvní hodiny vždy po dohodě s ošetřujícím lékařem. Pokud dojde ke zhoršení celkového stavu našich pacientů je možno po dohodě se službu konajícím lékařem přijít na návštěvu kdykoliv - i v noci. Je-li Vaše návštěva pro nemocného přínosem v rámci bazální stimulace, je možné po dohodě s lékařem pustit na návštěvu i ostatní rodinné příslušníky. Návštěvu dětí na našem oddělení nedoporučujeme, ale jsou možné po dohodě s prim.oddělení. Přijdete-li na návštěvu poprvé, jistě Vás zaskočí množství přístrojů kolem pacienta, sestřička Vám zodpoví dotazy ohledně ošetřovatelské péče. Na dotazy související s onemocněním a očekávaným vývojem stavu pacienta Vám zodpoví lékař.

Na všechny naše nemocné během oš. procesu mluvíme, i když se zdá, že nás nevnímají. Prosíme proto i Vy komunikujte se svými blízkými, řekněte jim vše co považujete za důležité jim sdělit.

Po dohodě s ošetřujícím lékařem se můžete podílet na oš. péči, krmení pacienta, polohování, nebo péči o pokožku, důležitý je pro nemocného dotyk-pohlazení známé osoby.


Koncept bazální stimulace:

Pacienti ve své těžké nemoci stávají zcela závislými na péči sester, snažíme se o co nejosobnější ošetřovatelskou péči, která umožní našim pacientům znovu vnímat a cítit své tělo, orientovat se v prostoru, komunikovat s okolím beze slov. Tato péče se odborně nazývá bazální stimulace (bazální proto, že se orientuje na základní lidské smysly) a jejím cílem je dát pacientovi pocit bezpečí a pomoci zvládnout strach z hospitalizace.

Proto, aby se pacient mohl cítit bezpečně a jistě je vhodné aby kolem sebe měl známé věci - toaletní potřeby, které je zvyklý používat, pastu, ústní vodu, tělové mléko, ev.holící potřeby, brýle, hodinky, oblíbené předměty (fotografie, obrázky, fotografie rodiny, polštářek na spaní, ponožky,) rádio, CD přehrávač.

Na lůžkové části oddělení je umístěno 5 resuscitačních lůžek, kde jsou přijímáni nemocní jak přímo z terénu, tak i z jiných oddělení nemocnice.
  
 
Autor: NSPKA | Počet přečtení: 19311x | Datum:25.04.2010

Pridat.eu

Přehled starších článků