Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj získala 3. místo v celostátáním projektu "Nemocnice ČR 2017" - v kategorii spokojenosti zaměstnanců.
NNK zamestnanci 3PECET NNK 3M ZAMESTNANCI 2017
Organizace HealthCare Institute, o.p.s. předložila výsledky celostátního projektu "Nemocnice ČR 2017", který byl realizován v průběhu  celého roku 2017 a bylo do něj zapojeno 155 nemocnic s akutními lůžky z celé České republiky.
 
Cílem bylo sestavit žebříček nemocnic dle jejich finanční kondice, míry bezpečnosti a také spokojenosti ambulantních, hospitalizovaných pacientů a zaměstnanců. Vyhodnocení projektu probíhá za pomoci strukturovaných postupů vycházejících z metodiky strategického nástroje pro měření výkonnosti organizací - Balanced Scorecard.