Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

 


Personální obsazení:

 
Primář:
MUDr. Martin Holinka, Ph.D.
tel.: 596 583 430
 


 
Vrchní sestra:
Bc. Vlasta Donová
tel.: 596 583 431
 

 
Sekretářka:
Kateřina Jordanová
tel/FAX: 596 583 432
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

 


Lékaři:

MUDr. Tomáš Knybel
MUDr. Ladislav Lukáč PhD.
MUDr. Tomáš Gongol
MUDr. Marek Solák
MUDr. Petr Dlabaja
MUDr. Dominika Filuś
MUDr. Ivo Kantor
MUDr. Jan Blahut
MUDr. Peter Barabas
MUDr. Michal Fečko

  


 


Externisté:
MUDr. Luděk Kokeš
MUDr. Lucie Hanzlíková
MUDr. Bronislav Szymaňski

  
Kontakt s primářem oddělení po domluvě se sekretářkou, v její nepřítomnosti s vrchní sestrou. Osobní kontakt po domluvě.

Ordinační hodiny

 

  AMBULANCE 1
AMBULANCE 2
 


Pondělí

08:30 – 14:00 hod.
MUDr. Peter Barabas
 
  

08:30 -
Prim. MUDr. Tomáš Knybel
 


Úterý

08:30 - 14:00 hod.
MUDr. Ivo Kantor


  


08:30 - 14:00 hod.
MUDr. Tomáš Gongol


Středa

08:30 - 14:00 hod.
MUDr. Michal Fečko
 

08:30 - 14:00 hod.
MUDr. Petr Dlabaja


Čtvrtek
 
08:30 - 14:00 hod.
MUDr. Jan Blahut

13:00 – 14:00 hod.
poradna pro děti - sonografie kyčlí
MUDr. Jan Blahut
MUDr. Petr Dlajaba
MUDr. Peter Barabas

  
 
08:30 - 14:00 hod.
MUDr. Marek Solák
 

 
Pátek
 
08:30 - 14:00 hod.
MUDr. Peter Barabas

09:00 - 12:00 hod.
protetická poradna pouze sudý týden
  

 

 

Historie ortopedického oddělení v okrese Karviná

 

Ortopedické oddělení bylo zřízeno v okrese Karviná v roce 1960 a jeho lůžková část byla umístěna v nemocnici Karviné Ráji. Zakládajícím primářem oddělení byl MUDr. Jan Jařabáč a původně mělo oddělení 30 lůžek. Sestry vedla vrchní sestra Marie Pielová.
Průmyslová specifita okresu a nové trendy v ortopedii si postupně vyžádala rozšíření oddělení. Proto na podzim roku 1979, kdy byla otevřená nová nemocnice v Orlové, se ortopedické oddělení přesunulo na nové pracoviště s 90 lůžky a zejména na v té době s nejmodernějšími operačními sály v okrese. Nové prostředí a vybavení odpovídalo všem požadavkům asepse.
V tomto příznivém prostředí se rozvinula široká operativa, včetně operační náhrady kyčelního kloubu. Po roce 1989 dochází k restrukturalizaci oddělení a k vyšší intenzitě využití lůžek. Získání nových zdravotnických výrobků a technik umožňuje zahájení operačního řešení náhrady kolenních kloubů, nové možnosti v řešení náhrady kyčelního kloubu a v neposlední řadě i zahájení arthroskopických operací kolenního kloubu, následně i ramena, lokte a hlezna.
Jedním z mezníků byla i rekonstrukce operačních sálů v roce 1997, kdy zavedením nové vzduchotechniky jsme získali - 4 operační sály I. kategorie sterility s laminárním prouděním. Po restrukturalizaci se oddělení zmenšilo na 75 lůžek, zvýšil se ale počet hospitalizovaných i operovaných pacientů. Dochází i ke snížení průměrné délky hospitalizace.
V průběhu posledních 5 let se na ortopedickém oddělení v Orlové erudovali 4 lékaři v oboru ortopedie a dalších 5 se k atestaci připravuje. Oddělení pracuje v návaznosti na privátní ortopedické ambulance v celém okrese, ve kterých pracují lékaři, kteří se na ortopedickém oddělení v Orlové erudovali. Spolupracuje rovněž s řadou chirurgických oddělení,s traumacentrem Ostrava a s řadou specializovaných ortopedických klinik a pracovišť.
Mezinárodní spolupráci oddělení udržuje s krajským ortopedickým oddělením v Žilině na Slovensku a s pracovištěm v polském Sosnowci. Letos v roce 2019 se uskuteční již 21. společné sympózium.

 

Struktura lůžkového oddělení

Jednotka intenzivní péče ortopedického oddělení
Vedoucí lékař: MUDr. Michal Fečko
Staniční sestra: Mgr. Soňa Fojtíková


Jednotka má k dispozici 3 lůžka a nachází se na 4. poschodí nemocnice. Telefon 596 583 434.
Na JIP je poskytována akutní specializovaná léčebná a ošetřovatelská péče o ortopedicky nemocné, kteří jsou po plánovaném operačním výkonu, utrpěli úraz, nebo jejich celkový stav vyžaduje intenzivní péči a nepřetržité sledování . Tomuto úkolu odpovídá vybavení jednotky centralizovaným monitorovacím systémem
O ošetřovatelskou péči se starají vyškolené sestry, které absolvovaly specializační pomaturitní studium v ARIPu. Při práci využívají veškeré moderní ošetřovatelské postupy. Pracují metodou ošetřovatelského procesu, který je zaměřen na individuální potřeby nemocného.

 

Standardní ošetřovací jednotka - všeobecné ortopedie - ORT 2


Staniční sestra: Alexandra Minarčíková

Oddělení je umístěno na 8. poschodí nemocničního monobloku.Telefon 596 583 443.
Ošetřovací jednotka má k dispozici 20 lůžek na dvou a třílužkových pokojích . Každá dvojice pokojů má společnou koupelnu a WC. Všechna lůžka jsou moderní, elektricky polohovatelná a zajišťují maximální komfort pro pacienta i ošetřující personál. V celém prostoru oddělení je WiFi dostupný internet zdarma. Na každém pokoji je televizor.
Na jednotce je k dispozici také jeden jednolůžkový nadstandardní pokoj, který má vlastní sociální zařízení s umyvadlem, sprchou a WC. V pokoji je k dispozici TV, rádio, telefon a lednice. Režim na tomto pokoji je přizpůsoben pacientovi. Cena za 1 den je 500 Kč. V ceně je zahrnuto využití vybavení pokoje a strava podle vlastního výběru po dohodě s dietní sestrou. Podmínkou je, že pacient nemá přísnou dietu. Při snídani dostává asi 500g ovoce a všechna jídla mají zeleninovou přílohu.
Na tomto oddělení hospitalizujeme všechny pacienty k ortopedické operaci, kteří nemají zánětlivou komplikaci.

 

Standardní ošetřovatelská jednotka (septika) - ORT 3


Staniční sestra: Mgr. Marie Bojdová

Tato ošetřovací jednotka ortopedie se nachází na 6. poschodí. Telefon 596 583 394.
Ošetřovací jednotka má k dispozici 10 lůžek - 2 třílůžkové a 2 dvoulůžkové pokoje, kdy každé 2 pokoje mají společné sociální zařízení. Na tuto jednotku jsou umísťování nemocní se septickým průběhem ortopedických onemocnění a nemocní ke konzervativní, zklidňující terapii u chronických onemocnění.

Na všech jednotkách pracují zkušené a erudované sestry, pod vedením staničních sester, která absolvovaly specializační studium a které se trvale vzdělávají v ošetřovatelství formou dlouhodobých a krátkodobých kurzů, i formou individuálního studia. Pracují metodou ošetřovatelského procesu na základě individuálních potřeb nemocného a na základě nejnovějších poznatků v ortopedii.


 

Ortopedická ambulance

 
Vedoucí sestra: Lucie Gellnarová


Součástí ortopedického oddělení je provoz ambulancí. Nacházejí se v přízemí poliklinické části. Telefon 596 583 474.
Denně je zde provoz na dvou ambulancích. Ve čtvrtek jsou v odpoledních hodinách v provozu dětské poradny zaměřené převážně na prevenci vrozené dysplasie kyčelních kloubů. Každý druhý pátek je na ambulanci v provozu protetická poradna, kterou kromě lékaře zajišťují specializované protetické laborantky.

 

Nosné programy ortopedického oddělení v Orlové

1. Program náhrady velkých kloubů
 

Náhrady velkých kloubů se na ortopedickém oddělení v Orlové provádějí od roku 1980. V současné době je prováděno asi 200 primárních náhrad kyčelního kloubu a přibliženě 40 revizních náhrad kyčelního kloubu za rok. Primárních náhrad kolenního kloubu se provádí v průměru 200 ročně, toto číslo zahrnuje i tzv. monokompartmální náhrady kolena, kdy nahrazujeme jen poškozenou část kloubu. Naši pacienti mají rovněž možnost provedení náhrad kolenního kloubu dle na míru zhotovených šablon-tzv. systém Visioner. Dále provádíme totální náhrady kloubů ramenních a náhrady malých kloubů rukou. K dispozici máme celý sortiment náhrad dle současných poznatků.
Oddělení má k dispozici operační sály I. kategorie sterility, které zaručují vysokou bezpečnost z hlediska infektů.


2. Program arthroskopie velkých kloubů
 

Od roku 1999 jsou na ortopedickém oddělení v Orlové prováděny arthroskopické operace. Postupně se vyškolil tým lékařů zaměřených na tuto problematiku a v současné době jsou prováděny artroskopie kolenního, ramenního, loketního a hlezenního kloubu jak diagnostické, tak z léčebných důvodů. Jsou prováděny arthroskopické rekonstrukce vazů kolenního kloubu, arthroskopické operace nestabilit ramenního kloubu. Při zlomeninách v oblasti proximálního bérce jsou prováděny arthroskopicky asistované osteosyntézy.
Lze předpokládat postupné využívání dalších možnosti arthroskopie.


3. Dětská ortopedie
 

Ortopedické oddělení se věnuje i léčbě dětí s onemocněními a úrazy pohybového aparátu.
Již u novorozenců v porodnicích kontrolujeme stav kyčelního kloubu, při zjištění dysplasie - poruchy vývoje kyčelního kloubu, jsou děti léčeny ambulantně, nebo jsou přijímány k léčbě na dětské oddělení naší nemocnice- pracoviště Karviná. Stejně tak jsou sledovány i vrozené deformity v oblasti dětské nohy a ostatního pohybového aparátu. Vzhledem k tomu, že v Orlové nemůžeme operovat pacienty do 14 let věku řešíme tyto případy v Karviné-Ráji, kde jsou malí pacienti hospitalizováni na dětském oddělení.


4. Léčba získaných deformit pohybového aparátu - tzv. všeobecná ortopedie
 

Součástí léčby na oddělení je i operativa deformit osového charakteru vzniklých při degenerativních onemocněních na velkých kloubech, či operativa získaných deformit. Je prováděna celá řada operací ke korekci nepříznivého postavení prstů nohou, rukou a dlouhých kostí končetin.

 
 5. Traumatologie pohybového ústrojí

Ortopedické oddělení v Orlové je od založení úzce spjato s traumatologií pohybového ústrojí a bylo průkopníkem v zavádění nových moderních metod v celém regionu. Dosud trvá nepřetržitý traumatologický příjem a jsme připraveni řešit celou škálu úrazů pohybového aparátu mimo zlomenin páteře. K tomu jsme vybaveni veškerým sortimentem pro osteosyntézu hřebovací, dláhovou nebo s použitím různých zevních fixátorů. Sdružená poranění a polytraumata řešíme ve spolupráci s traumacentrem Ostrava. Z regionu přebíráme úrazy, kdy řešením je endoprotéza.

 
6. Revmatochirurgické operace

V oblasti revmatochirurgie jsou prováděny zejména operace na malých kloubech horní končetiny, synovialectomie postižených kloubů, artrodézy, korekční osteotomie a definitivním řešením jsou náhrady kloubů totálníma endoprotézama.


7. Nádory pohybového ústrojí 

Na ortopedickém oddělení provádíme diagnostiku nádorů pohybového ústrojí zejména ve spolupráci s pracovištěmi scintigrafie, CT a MRI. Úzce spolupracujeme se specializovanými klinikami v Brně U Sv. Anny a v Praze na Bulovce. Operační řešení provádíme u benigních nádorů, metastáz a provádíme paliativní výkony u nádoru radikálně neoperovatelných.

 
8. Septická ortopedie

Ortopedické oddělení v Orlové je jedním z mála pracovišť v ČR, které má samostatnou septickou jednotku. Provádíme operační i konservativní léčbu všech typů zánětů v ortopedii s použitím všech i nejnovějších technologií.


Operační sály

 
Ortopedické oddělení v Orlové je plně vybaveno pro celý rozsah operačních výkonů a diagnostických výkonů, které provádí. K dispozici je řada speciálních instrumentarií. Operační sály jsou nyní ve dvou etapách zcela zrekonstruované a ortopedie má denně k dispozici i tři sály vybavené lamirnáním prouděním vzduchu. K dispozici je plně vybavená artroskopická věž, pojízdný rtg zesilovač, 2 typy extenčních stolů, speciální mrazicí box k uskladnění kostních štěpů , několik motorových systémů a další přístroje a zařízení .Na sálech pracuje tým vyškolených instrumentářek.Všeobecné informace

 

Příjem nemocných
 
  • Nemocní jsou objednávání a příjímání přes ortopedickou ambulanci, která se nachází v přízemí poliklinické části nemocnice v Orlové. Plán operací a příjmu určuje primář oddělení.
  • V den přijetí se dostaví v době od 7:00 do 8:00 hodin na ortopedickou ambulanci. Zde lékař zhodnotí momentální stav nemocného a určí, na kterou jednotku bude nemocný přijat. Nemocný se po vyřízení vstupních formalit převlékne v centrální šatně v přízemí nemocnice - chodba vedle vrátnice. Pracovnicí centrálního příjmu je uveden na oddělení.
  • V případě akutního úrazu je postup urychlen a nemocný je po telefonické domluvě, bezprostředně transportován pracovníky záchranné služby přímo na oddělení, kde je o něj všestranně postaráno včetně hygienické očisty, převléknutí a uložení na lůžko.
  • Na oddělení je poskytována komplexní diagnostická, léčebná a ošetřovatelská péče o ortopedicky nemocné, kteří byli přijati akutně, nebo plánovaně k operačnímu, nebo konzervativnímu léčení.

 


Další informace pro nemocné:

  • Vzhledem k velikému zájmu o nadstandardní pokoj informujte se již při prvním plánování Vaší hospitalizace na ortopedické ambulanci, nebo u vrchní sestry. Některé termíny jsou obsazeny i půl roku dopředu. Týká se to zejména klientů plánovaných k náhradám kloubů. Požadavek je možné poslat i poštou i e-mailem.
  • Na všech ošetřovacích jednotkách je k dispozici domácí řád, práva nemocných i další informace. Rádi Vám poskytneme i další možné informace. Obraťte se na svou sestru, nebo staniční sestru, nebo vrchní sestru oddělení.

DSC 0668
DSC 0671
DSC 0672
DSC 0675 edited
DSC 0676
DSC 0678
DSC 0680
DSC 0682
DSC 0685