Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz


Personální obsazení:

 
Primář:
MUDr. Tomáš Knybel
tel.: 596 583 430
 

 
Zástupce primáře:
MUDr. Tomáš Gongol
tel.: 596 583 445
 

 
Vrchní sestra:
Bc. Vlasta Donová
tel.: 596 583 431
 

 
Sekretářka:
Kateřina Jordanová
tel/FAX: 596 583 432
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

 
Lékaři:
MUDr. Peter Haltman
MUDr. Ladislav Lukáč PhD.
MUDr. Michal Fečko
MUDr. Marek Solák
MUDr. Petr Dlabaja
MUDr. Dominika Szymaňská
MUDr. Ivo Kantor
MUDr. Jan Blahut

 

 


Externisté:
MUDr. Luděk Kokeš
MUDr. Lucie Hanzlíková
MUDr. Bronislav Szymaňski

  
Kontakt s primářem oddělení po domluvě se sekretářkou, v její nepřítomnosti s vrchní sestrou. Osobní kontakt po domluvě.

Prezentace oddělení:
zde  

Ordinační hodiny

 

  AMBULANCE 1
AMBULANCE 2
 


Pondělí

08:30 – 12:00 hod.
MUDr. Peter Haltman

13:00 - 14:00 hod.
poradna pro děti - sonografie kyčlí
MUDr. Dominika Szymaňská
 

08:30 -
Prim. MUDr. Tomáš Knybel
 


Úterý

08:30 - 14:00 hod.
MUDr. Peter Haltman
 

08:30 - 14:00 hod.
MUDr. Tomáš Gongol


Středa

08:30 - 14:00 hod.
MUDr. Michal Fečko
 

09:00 - 14:00 hod.
MUDr. Petr Dlabaja


Čtvrtek
 
08:30 - 14:00 hod.
MUDr. Peter Haltman

13:30 – 14:15
poradna pro děti - sonografie kyčlí
MUDr. Marek Solák
MUDr. Michal Fečko
MUDr. Petr Dlabaja

 
 
08:30 - 14:00 hod.
MUDr. Marek Solák
 

 
Pátek
 
08:30 - 14:00 hod.
MUDr. Peter Haltman
 
 
09:00 - 12:00 hod.
protetická poradna pouze sudý týden

09:00 - 14:00 hod.
MUDr. Dominika Szymaňská
 

 

Historie ortopedického oddělení v okrese Karviná

 

Ortopedické oddělení bylo zřízeno v okrese Karviná v roce 1960 a jeho lůžková část byla umístěna v nemocnici Karviné Ráji. Zakládajícím primářem oddělení byl MUDr. Jan Jařabáč a původně mělo oddělení 30 lůžek. Sestry vedla vrchní sestra Marie Pielová.
Průmyslová specifita okresu a nové trendy v ortopedii si postupně vyžádala rozšíření oddělení. Proto na podzim roku 1979, kdy byla otevřená nová nemocnice v Orlové, se ortopedické oddělení přesunulo na nové pracoviště s 90 lůžky a zejména na v té době s nejmodernějšími operačními sály v okrese. Nové prostředí a vybavení odpovídalo všem požadavkům asepse.
V tomto příznivém prostředí se rozvinula široká operativa, včetně operační náhrady kyčelního kloubu. Po roce 1989 dochází k restrukturalizaci oddělení a k vyšší intenzitě využití lůžek. Získání nových zdravotnických výrobků a technik umožňuje zahájení operačního řešení náhrady kolenních kloubů, nové možnosti v řešení náhrady kyčelního kloubu a v neposlední řadě i zahájení arthroskopických operací kolenního kloubu, následně i ramena, lokte a hlezna.
Jedním z mezníků byla i rekonstrukce operačních sálů v roce 1997, kdy zavedením nové vzduchotechniky jsme získali - 4 operační sály I. kategorie sterility s laminárním prouděním. Po restrukturalizaci se oddělení zmenšilo na 75 lůžek, zvýšil se ale počet hospitalizovaných i operovaných pacientů. Dochází i ke snížení průměrné délky hospitalizace.
V průběhu posledních 5 let se na ortopedickém oddělení v Orlové erudovali 4 lékaři v oboru ortopedie a dalších 5 se k atestaci připravuje. Oddělení pracuje v návaznosti na privátní ortopedické ambulance v celém okrese, ve kterých pracují lékaři, kteří se na ortopedickém oddělení v Orlové erudovali. Spolupracuje rovněž s řadou chirurgických oddělení,s traumacentrem Ostrava a s řadou specializovaných ortopedických klinik a pracovišť.
Mezinárodní spolupráci oddělení udržuje s krajským ortopedickým oddělením v Žilině na Slovensku a s pracovištěm v polském Sosnowci. Letos v roce 2016 se uskuteční již 18. společné sympózium.

 

Struktura lůžkového oddělení

Jednotka intenzivní péče ortopedického oddělení
Vedoucí lékař: MUDr. Tomáš Gongol
Staniční sestra: Mgr. Soňa Fojtíková


Jednotka má k dispozici 4 lůžka a nachází se na 4. poschodí nemocnice. Telefon 596 583 434.
Na JIP je poskytována akutní specializovaná léčebná a ošetřovatelská péče o ortopedicky nemocné, kteří jsou po plánovaném operačním výkonu, utrpěli úraz, nebo jejich celkový stav vyžaduje intenzivní péči a nepřetržité sledování . Tomuto úkolu odpovídá vybavení jednotky centralizovaným monitorovacím systémem
O ošetřovatelskou péči se starají vyškolené sestry, které absolvovaly specializační pomaturitní studium v ARIPu. Při práci využívají veškeré moderní ošetřovatelské postupy. Pracují metodou ošetřovatelského procesu, který je zaměřen na individuální potřeby nemocného.

 

Standardní ošetřovací jednotka - všeobecné ortopedie - ORT 2


Staniční sestra: Alexandra Minarčíková

Oddělení je umístěno na 8. poschodí nemocničního monobloku.Telefon 596 583 443.
Ošetřovací jednotka má k dispozici 26 lůžek na dvou a třílužkových pokojích . Každá dvojice pokojů má společnou koupelnu a WC. Všechna lůžka jsou moderní, elektricky polohovatelná a zajišťují maximální komfort pro pacienta i ošetřující personál. V celém prostoru oddělení je WiFi dostupný internet zdarma. Na každém pokoji je televizor.
Na jednotce je k dispozici také jeden jednolůžkový nadstandardní pokoj, který má vlastní sociální zařízení s umyvadlem, sprchou a WC. V pokoji je k dispozici TV, rádio, telefon a lednice. Režim na tomto pokoji je přizpůsoben pacientovi. Cena za 1 den je 500 Kč. V ceně je zahrnuto využití vybavení pokoje a strava podle vlastního výběru po dohodě s dietní sestrou. Podmínkou je, že pacient nemá přísnou dietu. Při snídani dostává asi 500g ovoce a všechna jídla mají zeleninovou přílohu.
Na tomto oddělení hospitalizujeme všechny pacienty k ortopedické operaci, kteří nemají zánětlivou komplikaci.

 

Standardní ošetřovatelská jednotka (septika) - ORT 3


Staniční sestra: Mgr. Marie Bojdová

Tato ošetřovací jednotka ortopedie se nachází na 6. poschodí. Telefon 596 583 394.
Ošetřovací jednotka má k dispozici 10 lůžek - 2 třílůžkové a 2 dvoulůžkové pokoje, kdy každé 2 pokoje mají společné sociální zařízení. Na tuto jednotku jsou umísťování nemocní se septickým průběhem ortopedických onemocnění a nemocní ke konzervativní, zklidňující terapii u chronických onemocnění.

Na všech jednotkách pracují zkušené a erudované sestry, pod vedením staničních sester, která absolvovaly specializační studium a které se trvale vzdělávají v ošetřovatelství formou dlouhodobých a krátkodobých kurzů, i formou individuálního studia. Pracují metodou ošetřovatelského procesu na základě individuálních potřeb nemocného a na základě nejnovějších poznatků v ortopedii.


 

Ortopedická ambulance

 
Vedoucí sestra: Lucie Gellnarová


Součástí ortopedického oddělení je provoz ambulancí . Nacházejí se v přízemí poliklinické části. Telefon 596 583 474.
Denně je zde provoz na dvou ambulancích. V pondělí a ve čtvrtek jsou v odpoledních hodinách v provozu dětské poradny zaměřené převážně na prevenci vrozené dysplasie kyčelních kloubů. Každý druhý pátek je na ambulanci v provozu protetická poradna, kterou kromě lékaře zajišťují specializované protetické laborantky.

 

Nosné programy ortopedického oddělení v Orlové

 

1. Program náhrady velkých kloubů

Náhrady velkých kloubů se na ortopedickém oddělení v Orlové provádějí od roku 1980. V současné době je prováděno asi 200 primárních náhrad kyčelního kloubu a přibliženě 40 revizních náhrad kyčelního kloubu za rok. Primárních náhrad kolenního kloubu se provádí v průměru 200 ročně, toto číslo zahrnuje i tzv. monokompartmální náhrady kolena, kdy nahrazujeme jen poškozenou část kloubu. Naši pacienti mají rovněž možnost provedení náhrad kolenního kloubu dle na míru zhotovených šablon-tzv. systém Visioner. Dále provádíme totální náhrady kloubů ramenních a náhrady malých kloubů rukou. K dispozici máme celý sortiment náhrad dle současných poznatků.
Oddělení má k dispozici operační sály I. kategorie sterility, které zaručují vysokou bezpečnost z hlediska infektů.


2. Program arthroskopie velkých kloubů

Od roku 1999 jsou na ortopedickém oddělení v Orlové prováděny arthroskopické operace. Postupně se vyškolil tým lékařů zaměřených na tuto problematiku a v současné době jsou prováděny artroskopie kolenního, ramenního, loketního a hlezenního kloubu jak diagnostické, tak z léčebných důvodů. Jsou prováděny arthroskopické rekonstrukce vazů kolenního kloubu, arthroskopické operace nestabilit ramenního kloubu. Při zlomeninách v oblasti proximálního bérce jsou prováděny arthroskopicky asistované osteosyntézy.
Lze předpokládat postupné využívání dalších možnosti arthroskopie.


3. Dětská ortopedie

Ortopedické oddělení se věnuje i léčbě dětí s onemocněními a úrazy pohybového aparátu.
Již u novorozenců v porodnicích kontrolujeme stav kyčelního kloubu, při zjištění dysplasie - poruchy vývoje kyčelního kloubu, jsou děti léčeny ambulantně, nebo jsou přijímány k léčbě na dětské oddělení naší nemocnice- pracoviště Karviná. Stejně tak jsou sledovány i vrozené deformity v oblasti dětské nohy a ostatního pohybového aparátu. Vzhledem k tomu, že v Orlové nemůžeme operovat pacienty do 14 let věku řešíme tyto případy v Karviné-Ráji, kde jsou malí pacienti hospitalizováni na dětském oddělení.4. Léčba získaných deformit pohybového aparátu - tzv. všeobecná ortopedie

Součástí léčby na oddělení je i operativa deformit osového charakteru vzniklých při degenerativních onemocněních na velkých kloubech, či operativa získaných deformit. Je prováděna celá řada operací ke korekci nepříznivého postavení prstů nohou, rukou a dlouhých kostí končetin.


 

5. Traumatologie pohybového ústrojí

Ortopedické oddělení v Orlové je od založení úzce spjato s traumatologií pohybového ústrojí a bylo průkopníkem v zavádění nových moderních metod v celém regionu. Dosud trvá nepřetržitý traumatologický příjem a jsme připraveni řešit celou škálu úrazů pohybového aparátu mimo zlomenin páteře. K tomu jsme vybaveni veškerým sortimentem pro osteosyntézu hřebovací, dláhovou nebo s použitím různých zevních fixátorů. Sdružená poranění a polytraumata řešíme ve spolupráci s traumacentrem Ostrava. Z regionu přebíráme úrazy, kdy řešením je endoprotéza.


 

6. Revmatochirurgické operace

V oblasti revmatochirurgie jsou prováděny zejména operace na malých kloubech horní končetiny, synovialectomie postižených kloubů, artrodézy, korekční osteotomie a definitivním řešením jsou náhrady kloubů totálníma endoprotézama.

 


7. Nádory pohybového ústrojí

Na ortopedickém oddělení provádíme diagnostiku nádorů pohybového ústrojí zejména ve spolupráci s pracovištěmi scintigrafie, CT a MRI. Úzce spolupracujeme se specializovanými klinikami v Brně U Sv. Anny a v Praze na Bulovce. Operační řešení provádíme u benigních nádorů, metastáz a provádíme paliativní výkony u nádoru radikálně neoperovatelných.


 

8. Septická ortopedie.

Ortopedické oddělení v Orlové je jedním z mála pracovišť v ČR, které má samostatnou septickou jednotku. Provádíme operační i konservativní léčbu všech typů zánětů v ortopedii s použitím všech i nejnovějších technologií.


Operační sály

 
Ortopedické oddělení v Orlové je plně vybaveno pro celý rozsah operačních výkonů a diagnostických výkonů, které provádí. K dispozici je řada speciálních instrumentarií. Operační sály jsou nyní ve dvou etapách zcela zrekonstruované a ortopedie má denně k dispozici i tři sály vybavené lamirnáním prouděním vzduchu. K dispozici je plně vybavená artroskopická věž, pojízdný rtg zesilovač, 2 typy extenčních stolů, speciální mrazicí box k uskladnění kostních štěpů , několik motorových systémů a další přístroje a zařízení .Na sálech pracuje tým vyškolených instrumentářek.Všeobecné informace

 

Příjem nemocných
 
  • Nemocní jsou objednávání a příjímání přes ortopedickou ambulanci, která se nachází v přízemí poliklinické části nemocnice v Orlové. Plán operací a příjmu určuje primář oddělení.
  • V den přijetí se dostaví v době od 7:00 do 8:00 hodin na ortopedickou ambulanci. Zde lékař zhodnotí momentální stav nemocného a určí, na kterou jednotku bude nemocný přijat. Nemocný se po vyřízení vstupních formalit převlékne v centrální šatně v přízemí nemocnice - chodba vedle vrátnice. Pracovnicí centrálního příjmu je uveden na oddělení.
  • V případě akutního úrazu je postup urychlen a nemocný je po telefonické domluvě, bezprostředně transportován pracovníky záchranné služby přímo na oddělení, kde je o něj všestranně postaráno včetně hygienické očisty, převléknutí a uložení na lůžko.
  • Na oddělení je poskytována komplexní diagnostická, léčebná a ošetřovatelská péče o ortopedicky nemocné, kteří byli přijati akutně, nebo plánovaně k operačnímu, nebo konzervativnímu léčení.

 


Další informace pro nemocné:

  • Vzhledem k velikému zájmu o nadstandardní pokoj informujte se již při prvním plánování Vaší hospitalizace na ortopedické ambulanci, nebo u vrchní sestry. Některé termíny jsou obsazeny i půl roku dopředu. Týká se to zejména klientů plánovaných k náhradám kloubů. Požadavek je možné poslat i poštou i e-mailem.
  • Na všech ošetřovacích jednotkách je k dispozici domácí řád, práva nemocných i další informace. Rádi Vám poskytneme i další možné informace. Obraťte se na svou sestru, nebo staniční sestru, nebo vrchní sestru oddělení.