Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

 


Personální obsazení:

 
Primář:
MUDr. Martin Holinka, Ph.D.
tel.: 596 583 430
 


 
Vrchní sestra:

tel.: 596 583 431
 

 
Dokumentační pracovnice:
Kateřina Jordanová
tel/FAX: 596 583 432
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

 


Lékaři:

MUDr. Tomáš Knybel
MUDr. Ladislav Lukáč PhD.
MUDr. Tomáš Gongol
MUDr. Marek Solák
MUDr. Petr Dlabaja
MUDr. Dominika Filuś
MUDr. Ivo Kantor
MUDr. Jan Blahut
MUDr. Peter Barabas
MUDr. Michal Fečko

  


 


Externisté:
MUDr. Luděk Kokeš
MUDr. Bronislav Szymaňski
  
Kontakt s primářem oddělení po domluvě s dokumentační pracovnicí.

Ordinační hodiny

 

  AMBULANCE 1
AMBULANCE 2
 


Pondělí

08:30 – 14:00 hod.
MUDr. Peter Barabas
 
  

08:30 -
Prim. MUDr. Tomáš Knybel
 


Úterý

08:30 - 14:00 hod.
MUDr. Ivo Kantor


  


08:30 - 14:00 hod.
MUDr. Tomáš Gongol


Středa

08:30 - 14:00 hod.
MUDr. Michal Fečko
 

08:30 - 14:00 hod.
MUDr. Petr Dlabaja


Čtvrtek
 
08:30 - 14:00 hod.
MUDr. Jan Blahut

13:00 – 14:00 hod.
poradna pro děti - sonografie kyčlí
MUDr. Jan Blahut
MUDr. Petr Dlajaba
MUDr. Peter Barabas

  
 
08:30 - 14:00 hod.
MUDr. Marek Solák
 

 
Pátek
 
08:30 - 14:00 hod.
MUDr. Peter Barabas

09:00 - 12:00 hod.
protetická poradna pouze sudý týden
  

 

 

Struktura lůžkového oddělení

 

Standardní ošetřovací jednotka - všeobecné ortopedie - ORT 2 - (oddělení přestěhováno od 9.12.2019 do NsP Karviná-Ráj, pracoviště Karviná)

 

Standardní oddělení - ORT 3


Staniční sestra: Mgr. Marie Bojdová

Staniční sestra: Mgr. Soňa Fojtíková

Tel: 596 583 394

Tato ošetřovací jednotka ortopedie se nachází na 6. poschodí. 
Ošetřovací jednotka má k dispozici 10 lůžek - 2 třílůžkové a 2 dvoulůžkové pokoje, kdy každé 2 pokoje mají společné sociální zařízení. Na tuto jednotku jsou umísťování nemocní se septickým průběhem ortopedických onemocnění a nemocní ke konzervativní, zklidňující terapii u chronických onemocnění. Na oddělení ortopedie 3 jsou dočasně přemístěna 3 lůžka ortopedické JIP.

Na všech jednotkách pracují zkušené a erudované sestry, pod vedením staničních sester, která absolvovaly specializační studium a které se trvale vzdělávají v ošetřovatelství formou dlouhodobých a krátkodobých kurzů, i formou individuálního studia. Pracují metodou ošetřovatelského procesu na základě individuálních potřeb nemocného a na základě nejnovějších poznatků v ortopedii.


 

Ortopedická ambulance

Tel: 596 583 474

Součástí ortopedického oddělení je provoz ambulancí. Nacházejí se v přízemí poliklinické části. Telefon 596 583 474.
Denně je zde provoz na dvou ambulancích. Ve čtvrtek jsou v odpoledních hodinách v provozu dětské poradny zaměřené převážně na prevenci vrozené dysplasie kyčelních kloubů. Každý druhý pátek je na ambulanci v provozu protetická poradna, kterou kromě lékaře zajišťují specializované protetické laborantky.

 

Nosné programy ortopedického oddělení

1. Program náhrady velkých kloubů
 

Náhrady velkých kloubů se na ortopedickém oddělení v Orlové provádějí od roku 1980. V současné době je prováděno asi 200 primárních náhrad kyčelního kloubu a přibliženě 40 revizních náhrad kyčelního kloubu za rok. Primárních náhrad kolenního kloubu se provádí v průměru 200 ročně, toto číslo zahrnuje i tzv. monokompartmální náhrady kolena, kdy nahrazujeme jen poškozenou část kloubu. Naši pacienti mají rovněž možnost provedení náhrad kolenního kloubu dle na míru zhotovených šablon-tzv. systém Visioner. Dále provádíme totální náhrady kloubů ramenních a náhrady malých kloubů rukou. K dispozici máme celý sortiment náhrad dle současných poznatků.
Oddělení má k dispozici operační sály I. kategorie sterility, které zaručují vysokou bezpečnost z hlediska infektů.


2. Program arthroskopie velkých kloubů
 

Od roku 1999 jsou na ortopedickém oddělení v Orlové prováděny arthroskopické operace. Postupně se vyškolil tým lékařů zaměřených na tuto problematiku a v současné době jsou prováděny artroskopie kolenního, ramenního, loketního a hlezenního kloubu jak diagnostické, tak z léčebných důvodů. Jsou prováděny arthroskopické rekonstrukce vazů kolenního kloubu, arthroskopické operace nestabilit ramenního kloubu. Při zlomeninách v oblasti proximálního bérce jsou prováděny arthroskopicky asistované osteosyntézy.
Lze předpokládat postupné využívání dalších možnosti arthroskopie.


3. Dětská ortopedie
 

Ortopedické oddělení se věnuje i léčbě dětí s onemocněními a úrazy pohybového aparátu.
Již u novorozenců v porodnicích kontrolujeme stav kyčelního kloubu, při zjištění dysplasie - poruchy vývoje kyčelního kloubu, jsou děti léčeny ambulantně, nebo jsou přijímány k léčbě na dětské oddělení naší nemocnice- pracoviště Karviná. Stejně tak jsou sledovány i vrozené deformity v oblasti dětské nohy a ostatního pohybového aparátu. Vzhledem k tomu, že v Orlové nemůžeme operovat pacienty do 14 let věku řešíme tyto případy v Karviné-Ráji, kde jsou malí pacienti hospitalizováni na dětském oddělení.


4. Léčba získaných deformit pohybového aparátu - tzv. všeobecná ortopedie
 

Součástí léčby na oddělení je i operativa deformit osového charakteru vzniklých při degenerativních onemocněních na velkých kloubech, či operativa získaných deformit. Je prováděna celá řada operací ke korekci nepříznivého postavení prstů nohou, rukou a dlouhých kostí končetin.

 
 5. Traumatologie pohybového ústrojí

Ortopedické oddělení v Orlové je od založení úzce spjato s traumatologií pohybového ústrojí a bylo průkopníkem v zavádění nových moderních metod v celém regionu. Dosud trvá nepřetržitý traumatologický příjem a jsme připraveni řešit celou škálu úrazů pohybového aparátu mimo zlomenin páteře. K tomu jsme vybaveni veškerým sortimentem pro osteosyntézu hřebovací, dláhovou nebo s použitím různých zevních fixátorů. Sdružená poranění a polytraumata řešíme ve spolupráci s traumacentrem Ostrava. Z regionu přebíráme úrazy, kdy řešením je endoprotéza.

 
6. Revmatochirurgické operace

V oblasti revmatochirurgie jsou prováděny zejména operace na malých kloubech horní končetiny, synovialectomie postižených kloubů, artrodézy, korekční osteotomie a definitivním řešením jsou náhrady kloubů totálníma endoprotézama.


7. Nádory pohybového ústrojí 

Na ortopedickém oddělení provádíme diagnostiku nádorů pohybového ústrojí zejména ve spolupráci s pracovištěmi scintigrafie, CT a MRI. Úzce spolupracujeme se specializovanými klinikami v Brně U Sv. Anny a v Praze na Bulovce. Operační řešení provádíme u benigních nádorů, metastáz a provádíme paliativní výkony u nádoru radikálně neoperovatelných.

 
8. Septická ortopedie

Ortopedické oddělení v Orlové je jedním z mála pracovišť v ČR, které má samostatnou septickou jednotku. Provádíme operační i konservativní léčbu všech typů zánětů v ortopedii s použitím všech i nejnovějších technologií.

 

Všeobecné informace

 

Příjem pacientů
 
  • Pacienti jsou objednávání a příjímání přes ortopedickou ambulanci, která se nachází v přízemí poliklinické části nemocnice v Orlové. Plán operací a příjmu určuje primář oddělení.
  • V den přijetí se dostaví v době od 7:00 do 8:00 hodin na ortopedickou ambulanci. Zde lékař zhodnotí momentální stav nemocného, kterého pak odešle na odělení. Nemocný se po vyřízení vstupních formalit převlékne v centrální šatně v přízemí nemocnice - chodba vedle vrátnice. Pracovnice šatny doprovodí pacienta  na oddělení.
  • Na oddělení je poskytována komplexní diagnostická, léčebná a ošetřovatelská péče o ortopedické pacienty. nemocné, 

 


Další informace pro pacienty

  • Na odděleni je k dispozici domácí řád, práva nemocných i další informace. Rádi Vám poskytneme i další možné informace. Obraťte se na svou sestru, nebo staniční sestru.

DSC 0668
DSC 0671
DSC 0672
DSC 0675 edited
DSC 0676
DSC 0678
DSC 0680
DSC 0682
DSC 0685