Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

Pacienti a návštěvníci

COVID-19: MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTKY INDIKACE, PODÁVÁNÍ

Kontakt:
Nemocnice Karviná-Ráj,
Urgentní příjem
Telefon pro objednávání: 596 383 301

Pracovní doba:
Pracovní dny 7:00 - 14:30 (vždy po telefonickém objednání)

 

Co jsou monoklonální protilátky a jejich význam u nemoci COVID-19?
 
Monoklonální protilátky proti COVID-19 jsou neutralizační protilátky proti původci onemocnění, tj. proti viru SARS-CoV- 2. Tyto protilátky se cíleně váží na tento virus a brání jeho následnému vstupu do hostitelské buňky. Stávající studie prokázaly významnou účinnost jejich podání proti zhoršení onemocnění COVID-l9 do závažné formy vyžadující hospitalizaci, a to u osob ve zvýšeném riziku závažného průběhu onemocnění/ viz dále/. Jejich podání u těchto rizikových pacientů redukuje nutnost hospitalizace pro COVID -19 i celkové úmrtí na tuto nemoc o 70%!!!  Podmínkou jejich účinnosti je ale podání v časné fázi nákazy!!


Komu jsou určeny monoklonální protilátky?

Přípravek je určen především ambulantním pacientům s rizikem vážného průběhu onemocnění COVID-19, případně i hospitalizovaným pacientům, kde však důvodem hospitalizace nebylo samotné onemocnění COVID-19, ale jiné komplikace.

V současné době jsou dále doporučeny pro tzv. postexpoziční profylaxi COVID-19   u rizikových, nejčastěji domácích kontaktů s osobami s prokázanou covidovou infekcí.

Jejich podáním je dosaženo 81% redukce rizika rozvoje symptomatického COVID-19 u těchto osob.

V tomto případě je však na rozdíl od léčebného podání monoklonálních protilátek podmínkou jejich podání kromě zvýšeného rizika propuknutí COVID -19 u osoby, která byla v rizikovém kontaktu s covidovým pacientem i provedené očkování u této kontaktní osoby. Jsou však situace, kdy předpokládáme přes komplexní vakcinaci nedostatečnou plnou imunitní odpověď (například pacienti s významnými onemocněními snižujícími imunitu) a pak je těmto kontaktním, byť očkovaným lidem z preventivních důvodů preparát podán.


Hraje čas v účinnosti monoklonálních protilátek skutečně tak významnou roli?

V případě, že virus SARS-COV2 již způsobil závažné komplikace, a to především zápal plic s poruchou plicních funkcí vyžadující hospitalizaci a kyslíkovou podporu, pak již podání těchto protilátek indikováno není. Uvedená komplikace totiž svědčí o tom, že již virus vstoupil do buněk a poškozuje cílové orgány, takže podání těchto protilátek již není z principu jejich účinku pro neefektivnost doporučeno.

Podání je nutné proto hned na počátku nemoci, která byla potvrzena pozitivním testem na SARS-CoV-2 / PCR, či antigenním/ a při přítomnosti maximálně mírných nebo středně závažných příznaků, max. do 7 dnů od prvních příznaků (podání je vhodné co nejdříve).
  

Kdo patří do uvedené rizikové skupiny progrese do závažné formy COVID-19?

Tato kritéria jsou stanovena rozhodnutím MZ ČR.
 
• pacienti nad 65 let věku
• pacienti nad 55 let s některým přidruženým onemocněním (vysoký krevní tlak, jiné kardiovaskulární onemocnění, chronické onemocnění dýchacích cest)
• pacienti s indexem tělesné hmotnosti / BMI/ nad 35kg/m2. bez ohledu na věk
• všichni pacienti s diabetes mellitus bez ohledu na věk
• pacienti se závažnými chronickými onemocněními plicními, srdečními, ledvinovými, jaterními, neurologickými, pacienti po transplantaci, onkologičtí a hematoonkologičtí pacienti s probíhající léčbou, pacienti s autoimunitními onemocněními a imunodeficity.

Pokud tato kritéria nesplňujete, není u Vás podání těchto protilátek indikováno!!!


Jedná se o léčbu bezpečnou a musím za ní platit?

Tato léčbě je schválena k používání v USA i Evropské unii, v ČR pak na základě mimořádného rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví.

Jedná se o léčbu velmi efektivní i bezpečnou, eventuální nežádoucí účinky jsou přechodné, nevýznamné a především vzácné.

V případě splnění kritérií pro podání těchto protilátek se jedná o léčbu hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. Léčba je indikována při splnění výše uvedených kritérií bez ohledu na to, jestli jste již COVID- 19 prodělal či byl proti němu očkován.


Kdo mne k podání protilátek odesílá?

Léčbu indikuje praktický lékař, popř. jiný ambulantní, či nemocniční specialista.

Uvedený lékař potvrzuje diagnózu COVID-19 a především indikační kritéria/ rizikovost a čas/. S krátkou písemnou informací a po předcházející telefonické domluvě Vás pak odesílá ve stanovený čas k podání této léčby na naše infúzní pracoviště.

Uvedený postup zajišťuje optimální organizaci objednávání i podávání této léčby u nás, zabraňuje příchodům neindikovaných pacientů a optimalizuje čas podání protilátek jednotlivým pacientům.

Při jakýchkoliv nejasnostech či dotazech se prosím obracejte především na své praktické lékaře.
  
Naopak v případech rizika prodlení při nepřítomnosti Vašeho PL /například svátky, víkendy atd/ nečekejte a obracejte se telefonicky či přímo na pracovníky našeho urgentního příjmu.


Kde, jak a kdy se léčba aplikuje?

Protilátky jsou podávány formou infuze na infuzním pracovišti plicního pavilonu (označení: aplikace monoklonálních protilátek) ve výše uvedené pracovní době/ v pracovní dny 7.00- 14.30 hod.
 
Vlastnímu podání předchází vyšetření lékařem s ověřením diagnosy a správnosti časových a rizikových kritérií pro jejich podání.

Vlastní protilátky jsou aplikovány formou nitrožilní infuze na izolačním infuzním stacionáři naší nemocnice pod setrvalým zdravotnickým dohledem. Následně po aplikaci je pacient sledován a s lékařskou zprávou odchází domů.