Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

Personální obsazení Ambulance léčby bolesti:
      
Lékař:
MUDr. Zdeněk Bělík                
                                                                             
 
 
Ordinační hodiny:
Středa 7:30 - 15:30 hod.

Umístění:
Poliklinika 3.p - telefon 596 583 563
 


Ambulance léčby bolesti zahájila svoji činnost v roce 1993. Primář ARO MUDr. Zdeněk Bělík byl jedním z prvních lékařů v České republice, který se léčbou bolesti začal zabývat ihned poté, co legislativa tuto léčbu v naší zemi umožnila. V současnosti je v ambulanci ošetřeno okolo 1500 pacientů ročně, kteří sem docházejí nejen z okresu Karviná ale i z různých částí republiky.

V ambulanci se léčí pacienti s chronickou bolestí, to znamená bolestí trvající déle než tři měsíce, a u kterých nebylo běžnými léčebnými postupy dosaženo přijatelného efektu, a u nichž bolest ovládá jejich způsob života, objevují se zde poruchy spánku, depresivní stavy, nechutenství, úbytek na váze a bolest se stává všeobecně obtěžující. Léčí se zde bolesti onkologického i neonkologického původu.

K tomu, aby se pacient mohl v ambulanci léčit je vhodné doporučení praktického lékaře nebo jiného specialisty a pacient se do ambulance dostaví s potřebnou dokumentací o dosavadním průběhu a léčbě onemocnění.
K léčbě se využívá konzervativní terapie léky,elektrostimulace nervů a to buď samostatně nebo v kombinací s tzv.invazivní terapií, jako jsou blokády nervů, nervových pletení, bolestivých míst ve svalech, kloubech nebo vazivových úponech ,s cílem minimalizovat obtíže.
Pracoviště se specializuje na bolesti zad, zejména po neúspěšných operacích v křížové krajině. Chronická bolest zad je předmětem pravidelných přednášek primáře Bělíka na různých sympoziích a publikací vydávaných v odborných časopisech. Pacienti, u kterých je ambulantní péče nevhodná je doporučena hospitalizace a speciální zákroky jsou prováděny na operačním sále pomocí zobrazovací techniky.
Pacientům je k dispozici i stacionář k zotavení po zákrocích nebo po infuzní terapii bolesti,která probíhá ambulantně dva dny v týdnu. Léčba bolesti je komplexní to znamená , že je využívána spolupráce i s odborníky z jiných oborů z celé České republiky.